سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: نواب پورعابد

هو شیائو شین تلخی

تلخیِ بی‌پایان اندوه

هو شیائو شین کارگردان مشهور تایوانی، سازنده‌ی فیلم‌های شاخصی چون شهر اندوه، گل‌های شانگهای، استاد عروسک‌گردان و… است که طی چند سال گذشته در جشنواره‌ها و بین سینمادوستان اهمیتی بیشتر از قبل پیدا کرده است. برنیس برنو که مولف کتاب New Chinas/New Cinemas نیز هست، در این تک‌نگاری بر فیلم شهر اندوه هو شیائو شین، هم جایگاه فیلم در سینمای تایوان و در آثار دیگر هو را ارزیابی می‌کند و هم برای تحلیل به درون اثر راه باز می‌کند.

خروس از ابراهیم گلستان گنج زیربغل

پیرمردی بدون چوب زیربغل

بیست و ششم مهرماه ابراهیم گلستان نودوهفت ساله شد. بد ندیدیم در سالروز تولد این چهره برجسته‌ی هم ادبیات و هم سینمای ایران، به بهانه‌ی کتابی به او بپردازیم. به خصوص که در سال‌های اخیر حواشی اعم از مجادلات تندوتیز قلمی او با اهل ادبیات ایران و زندگی خصوصی گذشته او، روی کارنامه ادبی و هنری پربار اما کم‌تعداد گلستان سایه افکنده‌اند.

هو شیائو شین تلخی

تلخیِ بی‌پایان اندوه

هو شیائو شین کارگردان مشهور تایوانی، سازنده‌ی فیلم‌های شاخصی چون شهر اندوه، گل‌های شانگهای، استاد عروسک‌گردان و… است که طی چند سال گذشته در جشنواره‌ها و بین سینمادوستان اهمیتی بیشتر از قبل پیدا کرده است. برنیس برنو که مولف کتاب New Chinas/New Cinemas نیز هست، در این تک‌نگاری بر فیلم شهر اندوه هو شیائو شین، هم جایگاه فیلم در سینمای تایوان و در آثار دیگر هو را ارزیابی می‌کند و هم برای تحلیل به درون اثر راه باز می‌کند.

خروس از ابراهیم گلستان گنج زیربغل

پیرمردی بدون چوب زیربغل

بیست و ششم مهرماه ابراهیم گلستان نودوهفت ساله شد. بد ندیدیم در سالروز تولد این چهره برجسته‌ی هم ادبیات و هم سینمای ایران، به بهانه‌ی کتابی به او بپردازیم. به خصوص که در سال‌های اخیر حواشی اعم از مجادلات تندوتیز قلمی او با اهل ادبیات ایران و زندگی خصوصی گذشته او، روی کارنامه ادبی و هنری پربار اما کم‌تعداد گلستان سایه افکنده‌اند.