برچسب: نمایشگاه کتاب فرانکفورت

نمایشگاه کتاب فرانکفورت

نمایشگاه کتاب فرانکفورت ؛ بزرگترین رویداد کتاب جهان

اگر قرار باشد در تقویم هر ناشر، نویسنده و مترجمی فقط یک رویداد ثبت شود، بدون هیچ شکی آن رویداد، نمایشگاه کتاب فرانکفورت است. رویداد سالانه‌ی نمایشگاه کتاب فرانکفورت که نام آلمانی آن Frankfurter Buchmesse می باشد، بدون هیچ اغراقی، بزرگترین رویداد تجاری – فرهنگی صنعت چاپ و نشر کتاب در جهان به شمار می‌آید. این نمایشگاه، با بیش از 7000 غرفه‌دار از 100 کشور جهان، سالانه طیف وسیعی از عاشقان کتاب را به سوی خود می‌کشاند.

نمایشگاه کتاب فرانکفورت

نمایشگاه کتاب فرانکفورت ؛ بزرگترین رویداد کتاب جهان

اگر قرار باشد در تقویم هر ناشر، نویسنده و مترجمی فقط یک رویداد ثبت شود، بدون هیچ شکی آن رویداد، نمایشگاه کتاب فرانکفورت است. رویداد سالانه‌ی نمایشگاه کتاب فرانکفورت که نام آلمانی آن Frankfurter Buchmesse می باشد، بدون هیچ اغراقی، بزرگترین رویداد تجاری – فرهنگی صنعت چاپ و نشر کتاب در جهان به شمار می‌آید. این نمایشگاه، با بیش از 7000 غرفه‌دار از 100 کشور جهان، سالانه طیف وسیعی از عاشقان کتاب را به سوی خود می‌کشاند.