وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: نمایشگاه مجازی کتاب

نمایشگاه مجازی کتاب تهران

آمارهایی از دومین نمایشگاه مجازی کتاب

دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از 3 تا 11 بهمن ماه برگزار شد. نمایشگاه و در واقع فروشگاهی که مخاطبان می‌توانستند از طریق سایت نمایشگاه کتاب‌های ناشران را ببینند، سفارش دهند و به رایگان با پست دریافت کنند. به خاطر دیجیتال بودن کل مسیر آمارهای دقیقی از این نمایشگاه در دست است. آمارهایی که علی رمضانی (مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و رئیس دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران) روز هجدهم بهمن ماه اعلام کرد. از این آمارها به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟

 

نمایشگاه کتاب

هیچ کتابی یافت نشد!

نمایشگاه کتاب مجازی بالاخره برگزار شد. این برگزاری فواید زیادی داشت، گرچه همان ایراداتی که نسبت به اصل برگزاری نمایشگاه در گذشته مطرح می‌شد همچنان به قوت خود باقیست. اما چه بسا نکته اصلی در این باشد که پس از ۹ ماه امکان راه‌اندازی سایت آنلاین کاربردی‌تر با زیر ساخت‌های بهتر وجود نداشت؟

نمایشگاه مجازی کتاب تهران

آمارهایی از دومین نمایشگاه مجازی کتاب

دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از 3 تا 11 بهمن ماه برگزار شد. نمایشگاه و در واقع فروشگاهی که مخاطبان می‌توانستند از طریق سایت نمایشگاه کتاب‌های ناشران را ببینند، سفارش دهند و به رایگان با پست دریافت کنند. به خاطر دیجیتال بودن کل مسیر آمارهای دقیقی از این نمایشگاه در دست است. آمارهایی که علی رمضانی (مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و رئیس دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران) روز هجدهم بهمن ماه اعلام کرد. از این آمارها به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟

 

نمایشگاه کتاب

هیچ کتابی یافت نشد!

نمایشگاه کتاب مجازی بالاخره برگزار شد. این برگزاری فواید زیادی داشت، گرچه همان ایراداتی که نسبت به اصل برگزاری نمایشگاه در گذشته مطرح می‌شد همچنان به قوت خود باقیست. اما چه بسا نکته اصلی در این باشد که پس از ۹ ماه امکان راه‌اندازی سایت آنلاین کاربردی‌تر با زیر ساخت‌های بهتر وجود نداشت؟