سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: نشر چشمه

آدینه اردیبهشت 67

مسائل اصلی نشر در سال 66 چه بوده است؟

مجله آدینه در شماره نوروز 1367، همان نوروزی که مصادف شد با موشک‌باران تهران و چندشهر دیگر، گزارشی به چاپ رساند از مهم‌ترین مشکلات صنعت نشر در سالی که گذشت، یعنی سال 1366. پس از 34 سال همچنان بسیاری از مشکلات آن روز صنعت نشر، مشکلات امروز این صنعت و بازار کتاب نیز هست. در بر روی همان پاشنه می‌چرخد. همچنان کاغذ نایاب است و روز به روز گران می‌شود و تورم گلوی تولیدکننده و مصرف‌کننده را می‌فشارد. وقتی این گزارش چاپ می‌شد نمی‌دانستند که بدترین سال اقتصادی کشور سالی است که در آن قدم گذاشته‌اند. هرچند در سال‌های بعد گشایشی در آزادی‌های اجتماعی پدید آمد و وضع اقتصاد نیز اندکی بهتر شد. آینده برای ما که در سال 1400 به سر می‌بریم چگونه است؟

آدینه اردیبهشت 67

مسائل اصلی نشر در سال 66 چه بوده است؟

مجله آدینه در شماره نوروز 1367، همان نوروزی که مصادف شد با موشک‌باران تهران و چندشهر دیگر، گزارشی به چاپ رساند از مهم‌ترین مشکلات صنعت نشر در سالی که گذشت، یعنی سال 1366. پس از 34 سال همچنان بسیاری از مشکلات آن روز صنعت نشر، مشکلات امروز این صنعت و بازار کتاب نیز هست. در بر روی همان پاشنه می‌چرخد. همچنان کاغذ نایاب است و روز به روز گران می‌شود و تورم گلوی تولیدکننده و مصرف‌کننده را می‌فشارد. وقتی این گزارش چاپ می‌شد نمی‌دانستند که بدترین سال اقتصادی کشور سالی است که در آن قدم گذاشته‌اند. هرچند در سال‌های بعد گشایشی در آزادی‌های اجتماعی پدید آمد و وضع اقتصاد نیز اندکی بهتر شد. آینده برای ما که در سال 1400 به سر می‌بریم چگونه است؟