سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

 

برچسب: نشر پیدایش

تو می گی من اونو کشتم؟

تو می گی من اونو کشتم؟

تو می‌گی من اونو کشتم؟، مجموعه‌ای شامل 4 داستان است. گرچه داستان‌ها هرکدام موضوع مستقلی دارند اما عنصر

تو می گی من اونو کشتم؟

تو می گی من اونو کشتم؟

تو می‌گی من اونو کشتم؟، مجموعه‌ای شامل 4 داستان است. گرچه داستان‌ها هرکدام موضوع مستقلی دارند اما عنصر