وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: نشر نگاه

آیدا در آینه

آیدا در آینه

احمد شاملو بنیان‌گذار شعر سپید و یکی از بزرگترین شاعران معاصر ایران است که کتاب‌هایش چندین دهه جزء

جاده سن جووانی

جاده سن جووانی

ایتالو کالوینو، نویسنده ایتالیایی (متولد اکتبر ۱۹۲۳) است که به واسطه سبک خاص ادبی و نگاه نوآورانه‌اش به

آیدا در آینه

آیدا در آینه

احمد شاملو بنیان‌گذار شعر سپید و یکی از بزرگترین شاعران معاصر ایران است که کتاب‌هایش چندین دهه جزء

جاده سن جووانی

جاده سن جووانی

ایتالو کالوینو، نویسنده ایتالیایی (متولد اکتبر ۱۹۲۳) است که به واسطه سبک خاص ادبی و نگاه نوآورانه‌اش به