برچسب: نشریات

پایان دوران نشریات کودک و نوجوان یا آغاز فصلی جدید؟

عمر نشریات کودک در ایران چندان طولانی نبوده است. گرچه استثنایی مانند کیهان بچه‌ها داریم که به یک خاطره‌ی جمعی تبدیل شد. از دهه هفتاد نشریات کودک و نوجوان در ایران زیاد و رنگارنگ شدند. اما در سال‌های اخیر کار خیلی از این نشریات به تعطیلی کشید. این پرونده تلاشی است برای مرور سابقه‌ی نشریات کودک و دلایل تعطیلی این نشریات، از تغییرات سیاسی تا سختی‌های اقتصادی، و البته تغییرات نسلی. همچنین دو نشریه جدید کودک و نوجوان را معرفی می‌کنیم. از بحث‌های بیشتر در این زمینه هم استقبال می‌کنیم.

پایان دوران نشریات کودک و نوجوان یا آغاز فصلی جدید؟

عمر نشریات کودک در ایران چندان طولانی نبوده است. گرچه استثنایی مانند کیهان بچه‌ها داریم که به یک خاطره‌ی جمعی تبدیل شد. از دهه هفتاد نشریات کودک و نوجوان در ایران زیاد و رنگارنگ شدند. اما در سال‌های اخیر کار خیلی از این نشریات به تعطیلی کشید. این پرونده تلاشی است برای مرور سابقه‌ی نشریات کودک و دلایل تعطیلی این نشریات، از تغییرات سیاسی تا سختی‌های اقتصادی، و البته تغییرات نسلی. همچنین دو نشریه جدید کودک و نوجوان را معرفی می‌کنیم. از بحث‌های بیشتر در این زمینه هم استقبال می‌کنیم.