سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: نشرنو

سکوت

سکوت

کتاب سکوت نوشته نویسنده ژاپنی «شوساکو اندو» در سال 1966 در ژاپن و 1969 در جهان منتشر شد.

مرشد و مارگریتا

مرشد و مارگریتا

از دیرباز شر و بدی و در مقابل آن نیکی و پاکی مورد توجه بشر بوده‌اند و انسان

مرگ سودخور

مرگ سودخور

شخصیت‌های خسیس سوژه‌ی بسیاری از شاهکارهای ادبی در جای جای دنیا بوده‌اند. از هارپاگون در کتاب خسیس مولیر

سکوت

سکوت

کتاب سکوت نوشته نویسنده ژاپنی «شوساکو اندو» در سال 1966 در ژاپن و 1969 در جهان منتشر شد.

مرشد و مارگریتا

مرشد و مارگریتا

از دیرباز شر و بدی و در مقابل آن نیکی و پاکی مورد توجه بشر بوده‌اند و انسان

مرگ سودخور

مرگ سودخور

شخصیت‌های خسیس سوژه‌ی بسیاری از شاهکارهای ادبی در جای جای دنیا بوده‌اند. از هارپاگون در کتاب خسیس مولیر