وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: نسیم عربامیری

آب دوغ خیار (روایت هایی مضحک از سلاطین قاجار)

روایتی آب‌دوغ خیاری از احوال پادشاهان قاجار!

کتاب آب‌دوغ خیار نمونه‌ای از شوخ‌طبعی‌ها و روایت‌های طنزآمیز از سلاطین قاجار است. نویسنده از همان ‌ابتدا ایده‌‌ی جالبی را برای کتابش انتخاب کرده: او با مطالعه‌ی کتب و منابع دست اول دوران قاجار، روایت‌هایی با درون‌مایه‌ی طنز از عملکرد و رفتار هفت پادشاه دوران قاجار را بیرون کشیده و با ادبیات خودش آنها را بازنویسی کرده است. نویسنده برای نام کتابش هم آب‌دوغ خیار را انتخاب کرده، نامی عوام‌پسند که کنایه به آب‌دوغ خیاری بودن (مبتذل و پیش‌پا افتاده بودن) روایت‌های کتاب دارد!

فروغ فرخزاد

«ای مرز پر گوهر» هجویه‌ای مهم در ادبیات فارسی

فروغ در «ای مرز پرگوهر» به هجو زادگاهش و آن دسته مردمانی که چیزی جز افتخار کردن به سوابق تاریخی زادگاهشان ندارند می‌پردازد. او هم‌چنین نه فقط به هجو زادگاهش بلکه به هجو تمام آن‌چه به این زادگاه مرتبط است می‌پردازد از شاعران کهن‌سرایی که در لای خاکروبه، به دنبال وزن و  قافیه می‌گردند گرفته تا مجمع فضلای فکور و فضله‌های فاضل روشنفکر.

بالاخره یه روزی قشنگ حرف می‌زنم

طنزنویسی که به خودش هم رحم نمی‌کند!

طنز سداریس در این کتاب نه طنز فلسفی و نه طنز سیاسی است. سداریس در بالاخره یه روزی قشنگ حرف می‌زنم خاطرات طنز‌آمیز زندگی خود را نوشته و شخصیت های اصلی این کتاب خودش و خانواده‌اش هستند.  طنز سداریس به هیچ کس حتی خودش هم رحم ندارد. او با زبان الکن خودش، بی‌استعدادی‌اش در گیتار زدن، ناکامی‌هایش به عنوان یک پرفورمنس آرتیست و… به راحتی شوخی می‌کند.

با این مشخصات کسی را ندیده‌ای؟!

اشعار گزینه اشعار طنزآمیز شاید شما را مثل اشعار مرسوم در شب شعرهای طنز به خنده قاه‌قاه نیندازد و اشک‌تان را از شدت خنده در نیاورد یا اصلا به قول خود شاعر: «ممکن است خواننده زبلی در پایان بگوید: من که خنده‌ام نگرفت. عرض شود که او خنده‌اش گرفته است، اما خودش خبر ندارد. همان انبساط خاطر، خودش خنده است. منتها خنده‌ای درونی و پنهان و بدون استفاده  ابزاری از لب و دندان!»

هر بار که معنی زندگی را فهمیدم عوضش کردند

گشت و گذاری در دنیای فلسفه با چاشنی طنز

دانیل مارتین کلاین مطالعات فلسفی‌اش را یک ورودی مهم برای خروجی آثار کمدی‌اش می‌داند و معتقد است از فلسفه می‌شود به طنز رسید. او با همین رویکرد و نگاه دست به نگارش کتاب «هر بار که معنی زندگی را فهمیدم، عوضش کردند» زده است و در این کتاب سعی کرده نگاهی طنزآمیز به فلسفه داشته باشد. همین رویکرد طنازانه سبب شده که هر کس با هر دانش فلسفی بتواند کتاب او را بخواند و نه تنها دچار ملال و خستگی نشود.

آب دوغ خیار (روایت هایی مضحک از سلاطین قاجار)

روایتی آب‌دوغ خیاری از احوال پادشاهان قاجار!

کتاب آب‌دوغ خیار نمونه‌ای از شوخ‌طبعی‌ها و روایت‌های طنزآمیز از سلاطین قاجار است. نویسنده از همان ‌ابتدا ایده‌‌ی جالبی را برای کتابش انتخاب کرده: او با مطالعه‌ی کتب و منابع دست اول دوران قاجار، روایت‌هایی با درون‌مایه‌ی طنز از عملکرد و رفتار هفت پادشاه دوران قاجار را بیرون کشیده و با ادبیات خودش آنها را بازنویسی کرده است. نویسنده برای نام کتابش هم آب‌دوغ خیار را انتخاب کرده، نامی عوام‌پسند که کنایه به آب‌دوغ خیاری بودن (مبتذل و پیش‌پا افتاده بودن) روایت‌های کتاب دارد!

فروغ فرخزاد

«ای مرز پر گوهر» هجویه‌ای مهم در ادبیات فارسی

فروغ در «ای مرز پرگوهر» به هجو زادگاهش و آن دسته مردمانی که چیزی جز افتخار کردن به سوابق تاریخی زادگاهشان ندارند می‌پردازد. او هم‌چنین نه فقط به هجو زادگاهش بلکه به هجو تمام آن‌چه به این زادگاه مرتبط است می‌پردازد از شاعران کهن‌سرایی که در لای خاکروبه، به دنبال وزن و  قافیه می‌گردند گرفته تا مجمع فضلای فکور و فضله‌های فاضل روشنفکر.

بالاخره یه روزی قشنگ حرف می‌زنم

طنزنویسی که به خودش هم رحم نمی‌کند!

طنز سداریس در این کتاب نه طنز فلسفی و نه طنز سیاسی است. سداریس در بالاخره یه روزی قشنگ حرف می‌زنم خاطرات طنز‌آمیز زندگی خود را نوشته و شخصیت های اصلی این کتاب خودش و خانواده‌اش هستند.  طنز سداریس به هیچ کس حتی خودش هم رحم ندارد. او با زبان الکن خودش، بی‌استعدادی‌اش در گیتار زدن، ناکامی‌هایش به عنوان یک پرفورمنس آرتیست و… به راحتی شوخی می‌کند.

با این مشخصات کسی را ندیده‌ای؟!

اشعار گزینه اشعار طنزآمیز شاید شما را مثل اشعار مرسوم در شب شعرهای طنز به خنده قاه‌قاه نیندازد و اشک‌تان را از شدت خنده در نیاورد یا اصلا به قول خود شاعر: «ممکن است خواننده زبلی در پایان بگوید: من که خنده‌ام نگرفت. عرض شود که او خنده‌اش گرفته است، اما خودش خبر ندارد. همان انبساط خاطر، خودش خنده است. منتها خنده‌ای درونی و پنهان و بدون استفاده  ابزاری از لب و دندان!»

هر بار که معنی زندگی را فهمیدم عوضش کردند

گشت و گذاری در دنیای فلسفه با چاشنی طنز

دانیل مارتین کلاین مطالعات فلسفی‌اش را یک ورودی مهم برای خروجی آثار کمدی‌اش می‌داند و معتقد است از فلسفه می‌شود به طنز رسید. او با همین رویکرد و نگاه دست به نگارش کتاب «هر بار که معنی زندگی را فهمیدم، عوضش کردند» زده است و در این کتاب سعی کرده نگاهی طنزآمیز به فلسفه داشته باشد. همین رویکرد طنازانه سبب شده که هر کس با هر دانش فلسفی بتواند کتاب او را بخواند و نه تنها دچار ملال و خستگی نشود.