سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: نام مستعار مردانه

نام مستعار نام این زن

نام این زن را به کتابش برگردانید!

«جایزه‌ی ادبیات داستانی زنان» (Women’s Prize for Fiction) اخیراً به مناسبت بیست و پنج سالگی بنیان‌گذاری‌اش، از پروژه‌ی جدیدی رونمایی کرد. این پروژه با عنوان «نام این زن را برگردانید!» (#ReclaimHerName) آثار مشهور بیست‌و‌پنج نویسنده‌ی زن (از جمله جرج الیوت، جرج سند، وِرنون لی و آرنولد پِتری) را که در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ کتاب‌های‌شان را با نام مستعار مردانه منتشر کردند، دوباره چاپ می‌کند. اما نکته اینجاست که این پروژه، کتاب‌ها را به جای نام مستعار مردانه، با نام واقعی زنانه نویسندگان‌شان منتشر می‌کند. خیلی‌ها برای این پروژه کف زدند. اما نه، صبر کنید. فعلاً تشویق نکنید! این یادداشت مخالف این مدعاست.

نام مستعار نام این زن

نام این زن را به کتابش برگردانید!

«جایزه‌ی ادبیات داستانی زنان» (Women’s Prize for Fiction) اخیراً به مناسبت بیست و پنج سالگی بنیان‌گذاری‌اش، از پروژه‌ی جدیدی رونمایی کرد. این پروژه با عنوان «نام این زن را برگردانید!» (#ReclaimHerName) آثار مشهور بیست‌و‌پنج نویسنده‌ی زن (از جمله جرج الیوت، جرج سند، وِرنون لی و آرنولد پِتری) را که در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ کتاب‌های‌شان را با نام مستعار مردانه منتشر کردند، دوباره چاپ می‌کند. اما نکته اینجاست که این پروژه، کتاب‌ها را به جای نام مستعار مردانه، با نام واقعی زنانه نویسندگان‌شان منتشر می‌کند. خیلی‌ها برای این پروژه کف زدند. اما نه، صبر کنید. فعلاً تشویق نکنید! این یادداشت مخالف این مدعاست.