وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: نامه های احمد شاملو به آیدا

پابرهنه ها

پابرهنه ها

نویسنده کتاب پابرهنه‌ها، زاهارا استانکو رومانیایی است و در سال ۱۹۰۲ در روستایی در جنوب رومانی در فقر

پابرهنه ها

پابرهنه ها

نویسنده کتاب پابرهنه‌ها، زاهارا استانکو رومانیایی است و در سال ۱۹۰۲ در روستایی در جنوب رومانی در فقر