وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: نائیری

تقویم خاص و 69 ساله‌ی انتشارات نائیری

انتشارات نائیری تنها نشر خصوصی ارمنیان ایران است. نشری که 75 سال سابقه فعالیت دارد، ابتدا یک کتابفروشی بوده و از 1949 یک چاپخانه به آن اضافه شده و بعدا به انتشارات تبدیل شده است. این نشر 69 سال است که هرسال تقویمی مفصل تهیه و عرضه می‌کند. تألیف و تدوین تقویم نائیری کمی متفاوت از تقویم‌های معمولی است و در واقع شابد بتوان گفت تقویم-سالنامه است. در اصل این تقویم با توجه به محتوای آن به طور عمده انعکاس دهنده‌ی زندگی اجتماعی، فرهنگی، ادبی، هنری و… جامعه  ارمنیان ایران و ارمنیان دنیا طی سالی است که سپری می‌شود.

تقویم خاص و 69 ساله‌ی انتشارات نائیری

انتشارات نائیری تنها نشر خصوصی ارمنیان ایران است. نشری که 75 سال سابقه فعالیت دارد، ابتدا یک کتابفروشی بوده و از 1949 یک چاپخانه به آن اضافه شده و بعدا به انتشارات تبدیل شده است. این نشر 69 سال است که هرسال تقویمی مفصل تهیه و عرضه می‌کند. تألیف و تدوین تقویم نائیری کمی متفاوت از تقویم‌های معمولی است و در واقع شابد بتوان گفت تقویم-سالنامه است. در اصل این تقویم با توجه به محتوای آن به طور عمده انعکاس دهنده‌ی زندگی اجتماعی، فرهنگی، ادبی، هنری و… جامعه  ارمنیان ایران و ارمنیان دنیا طی سالی است که سپری می‌شود.