سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: می تو

Philip Roth biography

زندگی‌نامه جدیدی از فیلیپ راث: رفتار یک غول ادبی با زنان

بلیک بیلی (متولد 1 ژوئیه 1963) نویسنده آمریکایی است که به خاطر زندگی‌نامه‌های ادبی که نوشته، بسیار مشهور است. از جمله زندگی‌نامه‌های جان چیور ، ریچارد یتس و چارلز جکسون. کتاب اخیر او در مورد فیلیپ راث نویسنده آمریکایی که از مهم‌ترین نویسندگان انگلیسی‌زبان شمرده می‌شد به تازگی منتشر شده و غوغای بسیاری در محافل ادبی آمریکا به پا کرده است. زندگی‌نامه‌ها در آن سوی آتلانتیک اهمیت بسیاری دارند و این زندگی‌نامه دو ویژگی عمده دارد. یکی اینکه با همکاری کامل خود فیلیپ راث تهیه شده و دومی اینکه بسیار هم افشاگرانه است.

Philip Roth biography

زندگی‌نامه جدیدی از فیلیپ راث: رفتار یک غول ادبی با زنان

بلیک بیلی (متولد 1 ژوئیه 1963) نویسنده آمریکایی است که به خاطر زندگی‌نامه‌های ادبی که نوشته، بسیار مشهور است. از جمله زندگی‌نامه‌های جان چیور ، ریچارد یتس و چارلز جکسون. کتاب اخیر او در مورد فیلیپ راث نویسنده آمریکایی که از مهم‌ترین نویسندگان انگلیسی‌زبان شمرده می‌شد به تازگی منتشر شده و غوغای بسیاری در محافل ادبی آمریکا به پا کرده است. زندگی‌نامه‌ها در آن سوی آتلانتیک اهمیت بسیاری دارند و این زندگی‌نامه دو ویژگی عمده دارد. یکی اینکه با همکاری کامل خود فیلیپ راث تهیه شده و دومی اینکه بسیار هم افشاگرانه است.