سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: موسیقی

از نجوای سنت تا غوغای پاپ روایتی بدون کهتر و مهتر

روایتی بدون کهتر و مهتر از نجوای سنت تا غوغای پاپ

کتاب حاضر مرجعی است قابل اعتماد در حوزه‌ی تاریخ موسیقی ایران که قادر است یک شمای کلی از موسیقی ایرانی در قرن گذشته پیش روی مخاطب بگذارد. از خلال این اثر شناختن سبک‌ها و مهم‌ترین جریانات تاریخ موسیقی ایران از زمان عارف قزوینی و علی‌اکبر فراهانی تا امروز به خوبی ممکن شده هرچند که در میان بررسی‌ها جای برخی از نام‌ها خالیست.

والس کلاویه ها جلد اول اثر شیرین دهلوی نشر هفت اقلیم هنر

والس کلاویه ها

قطعاتی به یاد ماندنی از موسیقی ایرانی، فولکلور، کلاسیک و موسیقی فیلم. (جلد اول)   لینک صفحه خرید

پینک فلوید

وقتی پینک فلوید، کلدپلی و موزیسین‌ها سراغ «مزرعه حیوانات» رفتند

دهمین آلبوم بلند پینک فلوید شاید بلندپروازانه‌ترین اثر آنها در زمینه‌ی موسیقی به‌عنوان بیانیه‌/قصه‌ای سیاسی باشد. حیوانات، با آن جلد آلبوم کالت خودش، خوک‌های بالدار بر فراز کارخانه، به وضوح خواسته تنه‌ای به نمادگرایی اورولی زده باشد. اگرچه مغز متفکر مفهوم‌پردازی‌های پینک فلوید یعنی راجر واترز هیچ‌گاه زیر بار نرفت که مستقیماً تحت تاثیر اورول بوده است. شاید تنها مشابهت قصه‌پردازی اورول و پینک فلوید، استفاده از حیوانات به‌عنوان سمبل‌های دل‌بخواهی از طبقات یک جامعه باشد. هر چه باشد این دو، سیبل‌های متفاوتی را برای شلیک انتخاب کردند: اورول به اتوپیای کمونیستی تاخت و واترز جامعه‌ی سرمایه‌داری را به شکلی ساده و البته مبهم صورت‌بندی کرد. اما پینک فلوید تنها گروه موسیقی نبود که سراغ «مزرعه حیوانات» رفته است.

از نجوای سنت تا غوغای پاپ روایتی بدون کهتر و مهتر

روایتی بدون کهتر و مهتر از نجوای سنت تا غوغای پاپ

کتاب حاضر مرجعی است قابل اعتماد در حوزه‌ی تاریخ موسیقی ایران که قادر است یک شمای کلی از موسیقی ایرانی در قرن گذشته پیش روی مخاطب بگذارد. از خلال این اثر شناختن سبک‌ها و مهم‌ترین جریانات تاریخ موسیقی ایران از زمان عارف قزوینی و علی‌اکبر فراهانی تا امروز به خوبی ممکن شده هرچند که در میان بررسی‌ها جای برخی از نام‌ها خالیست.

والس کلاویه ها جلد اول اثر شیرین دهلوی نشر هفت اقلیم هنر

والس کلاویه ها

قطعاتی به یاد ماندنی از موسیقی ایرانی، فولکلور، کلاسیک و موسیقی فیلم. (جلد اول)   لینک صفحه خرید

پینک فلوید

وقتی پینک فلوید، کلدپلی و موزیسین‌ها سراغ «مزرعه حیوانات» رفتند

دهمین آلبوم بلند پینک فلوید شاید بلندپروازانه‌ترین اثر آنها در زمینه‌ی موسیقی به‌عنوان بیانیه‌/قصه‌ای سیاسی باشد. حیوانات، با آن جلد آلبوم کالت خودش، خوک‌های بالدار بر فراز کارخانه، به وضوح خواسته تنه‌ای به نمادگرایی اورولی زده باشد. اگرچه مغز متفکر مفهوم‌پردازی‌های پینک فلوید یعنی راجر واترز هیچ‌گاه زیر بار نرفت که مستقیماً تحت تاثیر اورول بوده است. شاید تنها مشابهت قصه‌پردازی اورول و پینک فلوید، استفاده از حیوانات به‌عنوان سمبل‌های دل‌بخواهی از طبقات یک جامعه باشد. هر چه باشد این دو، سیبل‌های متفاوتی را برای شلیک انتخاب کردند: اورول به اتوپیای کمونیستی تاخت و واترز جامعه‌ی سرمایه‌داری را به شکلی ساده و البته مبهم صورت‌بندی کرد. اما پینک فلوید تنها گروه موسیقی نبود که سراغ «مزرعه حیوانات» رفته است.