وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: موسیقی دان

5 کتاب برای آشنایی با موسیقیدان‌ها

موسیقی، موسیقیدانان و آثارشان موضوع کتاب‌‌های بسیاری بوده‌اند. تلاش کردیم تا نمونه‌های متفاوتی را برای آشنایی با آثار بزرگ و خالقان‌شان معرفی کنیم.

هیاهوی زمان

هیاهوی زمان

هیاهوی زمان، سرگذشت داستان‌گونه دمیتری شوستاکوویچ، آهنگساز روس مشهور قرن بیستم است. او که از کودکی، موسیقی را

5 کتاب برای آشنایی با موسیقیدان‌ها

موسیقی، موسیقیدانان و آثارشان موضوع کتاب‌‌های بسیاری بوده‌اند. تلاش کردیم تا نمونه‌های متفاوتی را برای آشنایی با آثار بزرگ و خالقان‌شان معرفی کنیم.

هیاهوی زمان

هیاهوی زمان

هیاهوی زمان، سرگذشت داستان‌گونه دمیتری شوستاکوویچ، آهنگساز روس مشهور قرن بیستم است. او که از کودکی، موسیقی را