برچسب: مهستی بحرینی

شغل پدر

حرف‌هایی که باید به پدرم می‌زدم

شغل پدر شخصی‌ترین اثر شالاندون است. کتابی که او در آن شهامت به خرج داده و قصه‌ی کودکی و پدر خودش را افشا می‌کند. داستان از زبان امیل شصت و چندساله‌ای روایت می‌شود که در مراسم سرد و بی‌روح خاک‌سپاری پدرش حاضر شده و قصه‌اش را در پس‌زمینه‌ای تاریخی و سیاسی تعریف می‌کند. شالاندون در «بازگشت به کیلی‌بگز» و «افسانه‌ی پدران ما» نیز به مسأله‌ی پدر پرداخته است.

شغل پدر

حرف‌هایی که باید به پدرم می‌زدم

شغل پدر شخصی‌ترین اثر شالاندون است. کتابی که او در آن شهامت به خرج داده و قصه‌ی کودکی و پدر خودش را افشا می‌کند. داستان از زبان امیل شصت و چندساله‌ای روایت می‌شود که در مراسم سرد و بی‌روح خاک‌سپاری پدرش حاضر شده و قصه‌اش را در پس‌زمینه‌ای تاریخی و سیاسی تعریف می‌کند. شالاندون در «بازگشت به کیلی‌بگز» و «افسانه‌ی پدران ما» نیز به مسأله‌ی پدر پرداخته است.