سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: مهری پورحیدر

اتیسم اتیسم

روز جهانی اتیسم و معرفی کتابی درباره این اختلال

از سال ۲۰۰۸ سازمان ملل روز اول آوریل (13 فروردین) را روز جهانی آگاهی رسانی اُتیسم نامیده است. به طور دقیق اتیسم یا درخودماندگی، نوعی اختلال عصب رشدی دوره‌ی کودکی است که با تأخیر در کلام و گفتار غیرطبیعی و رفتارهای تکراری و نقص در روابط اجتماعی مشخص می‌شود. علائم این اختلال معمولاً تا قبل از سی‌ماهگی بروز می‌کند که علّت اصلی آن ناشناخته است. یکی از مسائل مهم در جامعه شناخت مبتلایان به این اختلال و نحوه برخورد با آن‌هاست. در این زمینه کتاب‌های داستانی می‌توانند نقش مهمی داشته باشند

اتیسم اتیسم

روز جهانی اتیسم و معرفی کتابی درباره این اختلال

از سال ۲۰۰۸ سازمان ملل روز اول آوریل (13 فروردین) را روز جهانی آگاهی رسانی اُتیسم نامیده است. به طور دقیق اتیسم یا درخودماندگی، نوعی اختلال عصب رشدی دوره‌ی کودکی است که با تأخیر در کلام و گفتار غیرطبیعی و رفتارهای تکراری و نقص در روابط اجتماعی مشخص می‌شود. علائم این اختلال معمولاً تا قبل از سی‌ماهگی بروز می‌کند که علّت اصلی آن ناشناخته است. یکی از مسائل مهم در جامعه شناخت مبتلایان به این اختلال و نحوه برخورد با آن‌هاست. در این زمینه کتاب‌های داستانی می‌توانند نقش مهمی داشته باشند