سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: مهدی هاتف

مرگ با تشریفات پزشکی پیری

پیری بدون روتوش

اگر متوسط عمر یک شهروند روم باستان ۲۸ سال بوده، یک ایتالیایی امروز به طور متوسط بیش از ۸۰ سال عمر می‌کند. انقلاب در پزشکی، و بالا رفتن عمرها، پدیده پیری را عمیقاً متحول ساخته است. انقلاب در مرگ از خلال طولانی کردن زندگی اما تنها یک روی سکه است. روی دیگر آن، تطور زندگی از خلال تحول در مرگ است. دستور کار اصلی کتاب گاواندی پرداختن به دو روی سکه‌ی همین مقوله‌ی کهنسالی است، زندگی در کهنسالی و مرگ در کهنسالی. کتاب یک جستار طولانی است، که سهم عمده آن را قصه‌های شخصی نویسنده از بیماری مراجعان و نزدیکان کهنسالش تشکیل می‌دهد. (نسخه‌ی صوتی این مقاله را از اینجا می‌توانید بشنوید.)

مرگ با تشریفات پزشکی پیری

پیری بدون روتوش

اگر متوسط عمر یک شهروند روم باستان ۲۸ سال بوده، یک ایتالیایی امروز به طور متوسط بیش از ۸۰ سال عمر می‌کند. انقلاب در پزشکی، و بالا رفتن عمرها، پدیده پیری را عمیقاً متحول ساخته است. انقلاب در مرگ از خلال طولانی کردن زندگی اما تنها یک روی سکه است. روی دیگر آن، تطور زندگی از خلال تحول در مرگ است. دستور کار اصلی کتاب گاواندی پرداختن به دو روی سکه‌ی همین مقوله‌ی کهنسالی است، زندگی در کهنسالی و مرگ در کهنسالی. کتاب یک جستار طولانی است، که سهم عمده آن را قصه‌های شخصی نویسنده از بیماری مراجعان و نزدیکان کهنسالش تشکیل می‌دهد. (نسخه‌ی صوتی این مقاله را از اینجا می‌توانید بشنوید.)