سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: مهدی افروزمنش

سالتو ، سریال یاغی

رمان سالتو ؛ وسوسه‌های ایزد شما چه بسیار که بدتر از وسوسه‌های شیطان ماست

این روزها رمان سالتو مهدی افروزمنش به خاطر اقتباس تصویری از آن در سریال یاغی مورد توجه بیشتر از پیش قرار گرفته است. سالتو داستان پسری نوجوان به نام سیاوش است که شناسنامه ندارد و همراه مادر بیمار و افسرده‌اش در «جزیره» زندگی می‌کند. پسری از پایین شهر که بر اثر آشنایی با گروهی از بالای شهر زندگی‌اش متحول می‌شود و وارد دنیای کشتی گرفتن می‌شود. سالتو سه فضا را به تصویر کشیده، فضای پایین شهر و محله جرم‌خیز، فضای ورزش و فضای بالای شهر و فساد. در دو فضای اول موفق بوده و در سومی ناموفق.

باران در مترو مهدی افروزمنش

خشونت به روایت مهدی افروزمنش

باران در مترو چهار داستان دارد که دو داستان از آن (دایی و به وقت مردن) با جهان داستانی رمان‌های قبلی افروزمنش قرابت بیشتری دارند؛ قتل، جرم و خشونت. اگرچه شخصیت‌های داستان اول مجموعه از قشر متوسط رو به‌بالا انتخاب شده‌اند اما در این داستان  هم مفاهیم قبلی موضوعیت دارند اگرچه در بستری پیچیده و نه چندان آشکار. داستان سوم که با مجموعه هم‌نام است، روایت و شخصیت‌هایی کاملاً متفاوت دارد؛ دو نوجوان که در مترو با هم آشنا می‌شوند و در آن‌جا ماجراهایی را از سرمی‌گذرانند.

سالتو ، سریال یاغی

رمان سالتو ؛ وسوسه‌های ایزد شما چه بسیار که بدتر از وسوسه‌های شیطان ماست

این روزها رمان سالتو مهدی افروزمنش به خاطر اقتباس تصویری از آن در سریال یاغی مورد توجه بیشتر از پیش قرار گرفته است. سالتو داستان پسری نوجوان به نام سیاوش است که شناسنامه ندارد و همراه مادر بیمار و افسرده‌اش در «جزیره» زندگی می‌کند. پسری از پایین شهر که بر اثر آشنایی با گروهی از بالای شهر زندگی‌اش متحول می‌شود و وارد دنیای کشتی گرفتن می‌شود. سالتو سه فضا را به تصویر کشیده، فضای پایین شهر و محله جرم‌خیز، فضای ورزش و فضای بالای شهر و فساد. در دو فضای اول موفق بوده و در سومی ناموفق.

باران در مترو مهدی افروزمنش

خشونت به روایت مهدی افروزمنش

باران در مترو چهار داستان دارد که دو داستان از آن (دایی و به وقت مردن) با جهان داستانی رمان‌های قبلی افروزمنش قرابت بیشتری دارند؛ قتل، جرم و خشونت. اگرچه شخصیت‌های داستان اول مجموعه از قشر متوسط رو به‌بالا انتخاب شده‌اند اما در این داستان  هم مفاهیم قبلی موضوعیت دارند اگرچه در بستری پیچیده و نه چندان آشکار. داستان سوم که با مجموعه هم‌نام است، روایت و شخصیت‌هایی کاملاً متفاوت دارد؛ دو نوجوان که در مترو با هم آشنا می‌شوند و در آن‌جا ماجراهایی را از سرمی‌گذرانند.