برچسب: مها شعبانی

هزار و یک شب

صدای جیغ کتاب

مها شعبانی از خوانندگان و همکاران نوجوان سایت وینش، خلاصه‌ای از داستان‌های هزارویک‌شب را (برخلاف درجه‌بندی سنی کتاب که مخصوص جوان‌ها بوده، نه نوجوان‌ها) خوانده و احساسش را از خواندن داستانی مربوط به فرهنگ قدیمی به اشتراک گذاشته است. متن او سوالات جدی‌تری را در ذهن مطرح می‌کند. به راستی با مناسبات دنیای قدیم (که بعضا دیگرستیز، خشن، ضدزن یا نژادپرستانه بوده‌اند) باید چه کنیم؟ بچه‌ها چطور باید با این میراث آشنا شوند؟ دنیای جدید آن‌قدر از ارزش‌های دنیای کهن دور شده که حالا آن مناسبات باید برای نسل جدید ترجمه شوند. اما آیا باید حذف شوند؟

سرخ‌پوست

اگر سرخپوستی، باید بیشتر بجنگی

خاطرات کاملا واقعی یک سرخ‌پوست پاره‌وفت نام کتابی است از شرمن الکسی نویسنده آمریکایی که خودش سرخ‌پوست است. کتاب به تصوبرگری الن فورنی سال ۲۰۰۷ منتشر شده و جوایز زیادی هم برنده شده است. کتاب روایت اول شخص توسط آرنولد اسپیریت جونیور، نوجوان ۱۴ ساله کاریکاتوریست است و جزئیات زندگی آرنولد در منطقهٔ اسپوکن و تصمیم او برای خارج شدن از این منطقه و رفتن به مدارس دولتی سفیدپوست‌ها در واشنگتن را تشریح می‌کند. این یادداشت را مها شعبانی از نویسندگان نوجوان سایت وینش نوشته است.

فرهاد حسن زاده

دو چیزی که با هم خیلی خوشمزه می‌شوند: هویج و بستنی

این کتاب ترکیب دو چیز بسیار باحال است: دردسر و خنده. دو چیزی که با هم خیلی خوشمزه می‌شوند. مثل هویج و بستنی!
این یادداشت را مها شعبانی نوشته که از مخاطبان نوجوان سایت است و از مخاطبین پیگیر کتاب‌ها. به قول خودش بیشتر کتاب‌های خارجی ترجمه‌شده می‌خواند اما این دفعه از این کتاب خیلی خوشش آمده. خواندن نوشته‌های مخاطبین اصلی کتابِ نوجوان شیرینی‌های خاص خودش را دارد.

هزار و یک شب

صدای جیغ کتاب

مها شعبانی از خوانندگان و همکاران نوجوان سایت وینش، خلاصه‌ای از داستان‌های هزارویک‌شب را (برخلاف درجه‌بندی سنی کتاب که مخصوص جوان‌ها بوده، نه نوجوان‌ها) خوانده و احساسش را از خواندن داستانی مربوط به فرهنگ قدیمی به اشتراک گذاشته است. متن او سوالات جدی‌تری را در ذهن مطرح می‌کند. به راستی با مناسبات دنیای قدیم (که بعضا دیگرستیز، خشن، ضدزن یا نژادپرستانه بوده‌اند) باید چه کنیم؟ بچه‌ها چطور باید با این میراث آشنا شوند؟ دنیای جدید آن‌قدر از ارزش‌های دنیای کهن دور شده که حالا آن مناسبات باید برای نسل جدید ترجمه شوند. اما آیا باید حذف شوند؟

سرخ‌پوست

اگر سرخپوستی، باید بیشتر بجنگی

خاطرات کاملا واقعی یک سرخ‌پوست پاره‌وفت نام کتابی است از شرمن الکسی نویسنده آمریکایی که خودش سرخ‌پوست است. کتاب به تصوبرگری الن فورنی سال ۲۰۰۷ منتشر شده و جوایز زیادی هم برنده شده است. کتاب روایت اول شخص توسط آرنولد اسپیریت جونیور، نوجوان ۱۴ ساله کاریکاتوریست است و جزئیات زندگی آرنولد در منطقهٔ اسپوکن و تصمیم او برای خارج شدن از این منطقه و رفتن به مدارس دولتی سفیدپوست‌ها در واشنگتن را تشریح می‌کند. این یادداشت را مها شعبانی از نویسندگان نوجوان سایت وینش نوشته است.

فرهاد حسن زاده

دو چیزی که با هم خیلی خوشمزه می‌شوند: هویج و بستنی

این کتاب ترکیب دو چیز بسیار باحال است: دردسر و خنده. دو چیزی که با هم خیلی خوشمزه می‌شوند. مثل هویج و بستنی!
این یادداشت را مها شعبانی نوشته که از مخاطبان نوجوان سایت است و از مخاطبین پیگیر کتاب‌ها. به قول خودش بیشتر کتاب‌های خارجی ترجمه‌شده می‌خواند اما این دفعه از این کتاب خیلی خوشش آمده. خواندن نوشته‌های مخاطبین اصلی کتابِ نوجوان شیرینی‌های خاص خودش را دارد.