وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: مهاجرت برای کودکان

قوطی کبریت خاطرات

با قوطی‌های کبریت از ایتالیا تا آمریکا

قوطی کبریت خاطرات فرصتی برای بررسی موضوع مهاجرت در جهان است و می‌تواند مخاطب را در برابر این سوال قرار دهد که آیا مهاجرت و زندگی در کشوری دیگر می‌تواند سفری ارزشمند برای خانواده‌‌ها باشد؟ قوطی کبریت خاطرات سعی دارد مخاطب را با تجربه‌های مهاجران پیش از ما و مبارزات آن‌ها برای غلبه بر شرایط نامطلوب در سال‌های آغازین جهانی‌گرایی، هم در سرزمین مادری و هم در سرزمین جدید آشنا کند.

قوطی کبریت خاطرات

با قوطی‌های کبریت از ایتالیا تا آمریکا

قوطی کبریت خاطرات فرصتی برای بررسی موضوع مهاجرت در جهان است و می‌تواند مخاطب را در برابر این سوال قرار دهد که آیا مهاجرت و زندگی در کشوری دیگر می‌تواند سفری ارزشمند برای خانواده‌‌ها باشد؟ قوطی کبریت خاطرات سعی دارد مخاطب را با تجربه‌های مهاجران پیش از ما و مبارزات آن‌ها برای غلبه بر شرایط نامطلوب در سال‌های آغازین جهانی‌گرایی، هم در سرزمین مادری و هم در سرزمین جدید آشنا کند.