برچسب: منیرو روانی پور، داستان فارسی،

اهل غرق

خلاصه داستان: این داستان حکایت کشتی شکستانی است در عمق آب‌های دریا که تلاش می‌کنند با تعمیر کشتی

اهل غرق

خلاصه داستان: این داستان حکایت کشتی شکستانی است در عمق آب‌های دریا که تلاش می‌کنند با تعمیر کشتی