سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: ملاصدرا

mardi dar tabead مردی در تبعید ابدی

مردی در تبعید ابدی

دهه‌های چهل و پنجاه برای ادبیات و هنر ایران، جزو دهه‌هایی طلایی و پرآثار محسوب می‌‌شوند. آثاری که

mardi dar tabead مردی در تبعید ابدی

مردی در تبعید ابدی

دهه‌های چهل و پنجاه برای ادبیات و هنر ایران، جزو دهه‌هایی طلایی و پرآثار محسوب می‌‌شوند. آثاری که