وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: مقدمه ای بر تجربه فرهنگ عمیق

مقدمه‌ای بر تجربه فرهنگ عمیق

تجربیات بین‌فرهنگی برای مسافرانی با اقامت بلندمدت

کتاب مقدمه‌ای بر تجربه فرهنگ عمیق برای کسانی نوشته شده که در کشوری غیر از موطن خودشان اقامت موقت دارند؛ یعنی دانشجویان خارجی، تبعیدی‌ها، مهاجران، گردشگرانی که اقامتی طولانی‌تر از معمول دارند و در کل هر کس که سرزمین خود را ترک کرده است و زمانی طولانی را در کشوری دیگر سپری می‌کند. این کتاب همچنین برای علاقه‌مندان به تجربه‌های بین‌فرهنگی مفید خواهد بود. از فشارهای روانی این چالش‌های تطبیقی گاهی با عنوان «شوک فرهنگی» یاد می‌کنند.

مقدمه‌ای بر تجربه فرهنگ عمیق

تجربیات بین‌فرهنگی برای مسافرانی با اقامت بلندمدت

کتاب مقدمه‌ای بر تجربه فرهنگ عمیق برای کسانی نوشته شده که در کشوری غیر از موطن خودشان اقامت موقت دارند؛ یعنی دانشجویان خارجی، تبعیدی‌ها، مهاجران، گردشگرانی که اقامتی طولانی‌تر از معمول دارند و در کل هر کس که سرزمین خود را ترک کرده است و زمانی طولانی را در کشوری دیگر سپری می‌کند. این کتاب همچنین برای علاقه‌مندان به تجربه‌های بین‌فرهنگی مفید خواهد بود. از فشارهای روانی این چالش‌های تطبیقی گاهی با عنوان «شوک فرهنگی» یاد می‌کنند.