سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: مقالات

آن چنان که بودیم

آن‌چنان که بودیم

«لیلی گلستان» در فرهنگ ایران نامی شناخته شده است، هم مترجم است وهم گالری‌دار. حالا دهه هفتم زندگی‌اش

آن چنان که بودیم

آن‌چنان که بودیم

«لیلی گلستان» در فرهنگ ایران نامی شناخته شده است، هم مترجم است وهم گالری‌دار. حالا دهه هفتم زندگی‌اش