برچسب: مقالات

آن‌چنان که بودیم

«لیلی گلستان» در فرهنگ ایران نامی شناخته شده است، هم مترجم است وهم گالری‌دار. حالا دهه هفتم زندگی‌اش

نجف دریابندری

خیال می‌کنم فارسی‌ام بهتر باشد

در عین حال مجموعه‌ای است از مقالات (مقدمه‌ها، سفرنامه و گزارش) و نقدها (فیلم، تئاتر و کتاب) که نجف دریابندری در دهه چهل شمسی نوشته و در مطبوعات آن زمان به چاپ رسانده است. نوشته‌های قدیمی، بعضی کهنه و بیشتر هنوز تروتازه، که با نثری این روزها کم‌نظیر به نگارش درآمده‌اند. یافتن این کتاب قدیمی و خواندن آن، تصویری به دست می‌دهد از نجف دریابندری، نوشته‌های مطبوعاتی دهه‌های قبل و نثر پاکیزه‌ای که می‌توان از آن آموخت.

آن‌چنان که بودیم

«لیلی گلستان» در فرهنگ ایران نامی شناخته شده است، هم مترجم است وهم گالری‌دار. حالا دهه هفتم زندگی‌اش

نجف دریابندری

خیال می‌کنم فارسی‌ام بهتر باشد

در عین حال مجموعه‌ای است از مقالات (مقدمه‌ها، سفرنامه و گزارش) و نقدها (فیلم، تئاتر و کتاب) که نجف دریابندری در دهه چهل شمسی نوشته و در مطبوعات آن زمان به چاپ رسانده است. نوشته‌های قدیمی، بعضی کهنه و بیشتر هنوز تروتازه، که با نثری این روزها کم‌نظیر به نگارش درآمده‌اند. یافتن این کتاب قدیمی و خواندن آن، تصویری به دست می‌دهد از نجف دریابندری، نوشته‌های مطبوعاتی دهه‌های قبل و نثر پاکیزه‌ای که می‌توان از آن آموخت.