برچسب: معرفی نشریات

«مردانگی» در آخرین شماره‌ی زنان امروز

چهلمین شماره (تابستان و پاییز ۹۹) از مجله زنان امروز اختصاص دارد به موضوع «مردانگی». برای مجله‌ای که در حوزه زنان فعالیت می‌کند، مردانگی موضوعی است درخور پژوهش. مردانگی سال‌هاست حوزه مطالعاتی مستقلی در مطالعات جنسیتی به شمار می‌رود و «فمینیسم مادامی که نحوه برساخت هویت مردانه را درک نکند فقط توانسته است بخشی از مناسبات جنسیتی در جوامع را توضیح دهد.»

لاله‌زار در آخرین شماره‌ی فصلنامه‌ی «آنگاه»

دوازدهمین شماره مجله‌ی فرهنگی-هنری «آنگاه» (پائیز ۱۳۹۹) با موضوع لاله‌زار منتشر شد. در ۲۵۶ صفحه‌ی این شماره تقریباً از هر زاویه‌ی ممکنی به گذشته و حال و تا حدودی آینده‌ی خیابان لاله‌زار تهران پرداخته است.
شبح حسرتخواری برای تهرانی زیبا و از میان رفته، فضای روشنفکری ما را در نوردیده است. مجموعه مقالات و فیلم‌های مستند درباره‌ی خیابان‌های مختلف تهران و بازسازی خانه‌های قدیمی به شکل کافه و انواع پادکست و یادداشت نوستالژیک در فضای مجازی، بخشی از این تمایل عمومی فضای فرهنگی هستند. «آنگاه» ویژه‌ی لاله‌زار هم مسلماً بر بستر این تمایل عمومی قابل‌فهم است.

مندنی‌پور

مندنی‌پور و نوش‌آذر «بانگ» را منتشر می‌کنند

شهریار مندنی‌پور و حسین نوش‌آذر دو نویسنده مطرح دهه‌های هفتاد و هشتاد ایران که خارج از کشور سکونت دارند، «بانگ» را منتشر می‌کنند. اما نه روی کاغذ، بلکه در صفحات مجازی وب. و به دور از محدودیت‌های کاغذ و مجوز.
سایت بانگ در زمینه ادبیات داستانی فعالیت خواهد کرد و گردانندگان آن تاکید می‌کنند که «بانگ» یک رسانه شهروندی نیست، بلکه «یک رسانه ادبی در مفهوم خاص آن است که پیش از این در حلقه‌های ادبی سراغ داشتیم.» تعریفی که به هر حال نشریاتی مانند «گردون» و «آدینه» را به ذهن متبادر می‌کند.

«مردانگی» در آخرین شماره‌ی زنان امروز

چهلمین شماره (تابستان و پاییز ۹۹) از مجله زنان امروز اختصاص دارد به موضوع «مردانگی». برای مجله‌ای که در حوزه زنان فعالیت می‌کند، مردانگی موضوعی است درخور پژوهش. مردانگی سال‌هاست حوزه مطالعاتی مستقلی در مطالعات جنسیتی به شمار می‌رود و «فمینیسم مادامی که نحوه برساخت هویت مردانه را درک نکند فقط توانسته است بخشی از مناسبات جنسیتی در جوامع را توضیح دهد.»

لاله‌زار در آخرین شماره‌ی فصلنامه‌ی «آنگاه»

دوازدهمین شماره مجله‌ی فرهنگی-هنری «آنگاه» (پائیز ۱۳۹۹) با موضوع لاله‌زار منتشر شد. در ۲۵۶ صفحه‌ی این شماره تقریباً از هر زاویه‌ی ممکنی به گذشته و حال و تا حدودی آینده‌ی خیابان لاله‌زار تهران پرداخته است.
شبح حسرتخواری برای تهرانی زیبا و از میان رفته، فضای روشنفکری ما را در نوردیده است. مجموعه مقالات و فیلم‌های مستند درباره‌ی خیابان‌های مختلف تهران و بازسازی خانه‌های قدیمی به شکل کافه و انواع پادکست و یادداشت نوستالژیک در فضای مجازی، بخشی از این تمایل عمومی فضای فرهنگی هستند. «آنگاه» ویژه‌ی لاله‌زار هم مسلماً بر بستر این تمایل عمومی قابل‌فهم است.

مندنی‌پور

مندنی‌پور و نوش‌آذر «بانگ» را منتشر می‌کنند

شهریار مندنی‌پور و حسین نوش‌آذر دو نویسنده مطرح دهه‌های هفتاد و هشتاد ایران که خارج از کشور سکونت دارند، «بانگ» را منتشر می‌کنند. اما نه روی کاغذ، بلکه در صفحات مجازی وب. و به دور از محدودیت‌های کاغذ و مجوز.
سایت بانگ در زمینه ادبیات داستانی فعالیت خواهد کرد و گردانندگان آن تاکید می‌کنند که «بانگ» یک رسانه شهروندی نیست، بلکه «یک رسانه ادبی در مفهوم خاص آن است که پیش از این در حلقه‌های ادبی سراغ داشتیم.» تعریفی که به هر حال نشریاتی مانند «گردون» و «آدینه» را به ذهن متبادر می‌کند.