وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: معرفی مجلات

«مردانگی» در آخرین شماره‌ی زنان امروز

چهلمین شماره (تابستان و پاییز ۹۹) از مجله زنان امروز اختصاص دارد به موضوع «مردانگی». برای مجله‌ای که در حوزه زنان فعالیت می‌کند، مردانگی موضوعی است درخور پژوهش. مردانگی سال‌هاست حوزه مطالعاتی مستقلی در مطالعات جنسیتی به شمار می‌رود و «فمینیسم مادامی که نحوه برساخت هویت مردانه را درک نکند فقط توانسته است بخشی از مناسبات جنسیتی در جوامع را توضیح دهد.»

لاله‌زار در آخرین شماره‌ی فصلنامه‌ی «آنگاه»

دوازدهمین شماره مجله‌ی فرهنگی-هنری «آنگاه» (پائیز ۱۳۹۹) با موضوع لاله‌زار منتشر شد. در ۲۵۶ صفحه‌ی این شماره تقریباً از هر زاویه‌ی ممکنی به گذشته و حال و تا حدودی آینده‌ی خیابان لاله‌زار تهران پرداخته است.
شبح حسرتخواری برای تهرانی زیبا و از میان رفته، فضای روشنفکری ما را در نوردیده است. مجموعه مقالات و فیلم‌های مستند درباره‌ی خیابان‌های مختلف تهران و بازسازی خانه‌های قدیمی به شکل کافه و انواع پادکست و یادداشت نوستالژیک در فضای مجازی، بخشی از این تمایل عمومی فضای فرهنگی هستند. «آنگاه» ویژه‌ی لاله‌زار هم مسلماً بر بستر این تمایل عمومی قابل‌فهم است.

«مردانگی» در آخرین شماره‌ی زنان امروز

چهلمین شماره (تابستان و پاییز ۹۹) از مجله زنان امروز اختصاص دارد به موضوع «مردانگی». برای مجله‌ای که در حوزه زنان فعالیت می‌کند، مردانگی موضوعی است درخور پژوهش. مردانگی سال‌هاست حوزه مطالعاتی مستقلی در مطالعات جنسیتی به شمار می‌رود و «فمینیسم مادامی که نحوه برساخت هویت مردانه را درک نکند فقط توانسته است بخشی از مناسبات جنسیتی در جوامع را توضیح دهد.»

لاله‌زار در آخرین شماره‌ی فصلنامه‌ی «آنگاه»

دوازدهمین شماره مجله‌ی فرهنگی-هنری «آنگاه» (پائیز ۱۳۹۹) با موضوع لاله‌زار منتشر شد. در ۲۵۶ صفحه‌ی این شماره تقریباً از هر زاویه‌ی ممکنی به گذشته و حال و تا حدودی آینده‌ی خیابان لاله‌زار تهران پرداخته است.
شبح حسرتخواری برای تهرانی زیبا و از میان رفته، فضای روشنفکری ما را در نوردیده است. مجموعه مقالات و فیلم‌های مستند درباره‌ی خیابان‌های مختلف تهران و بازسازی خانه‌های قدیمی به شکل کافه و انواع پادکست و یادداشت نوستالژیک در فضای مجازی، بخشی از این تمایل عمومی فضای فرهنگی هستند. «آنگاه» ویژه‌ی لاله‌زار هم مسلماً بر بستر این تمایل عمومی قابل‌فهم است.