برچسب: مشاهیر

کلی پایان وحشتناک آدم‌معروف‌های خفن

ماجرای چند مرگ شگفت‌انگیز

پایان وحشتناک آدم‌معروف‌های خفن برخلاف کتاب‌های تاریخی که تاکنون دیده یا خوانده‌اید، نه یک کتاب جدی است و نه کتابی درباره‌ی زندگی شکوهمند و پر از موفقیت آدم‌های بزرگ. این کتاب لحن و زبان طنز دارد و درباره‌ی مرگ عجیب و غریب آدم‌های معروف و مهم نوشته شده است.

کلی پایان وحشتناک آدم‌معروف‌های خفن

ماجرای چند مرگ شگفت‌انگیز

پایان وحشتناک آدم‌معروف‌های خفن برخلاف کتاب‌های تاریخی که تاکنون دیده یا خوانده‌اید، نه یک کتاب جدی است و نه کتابی درباره‌ی زندگی شکوهمند و پر از موفقیت آدم‌های بزرگ. این کتاب لحن و زبان طنز دارد و درباره‌ی مرگ عجیب و غریب آدم‌های معروف و مهم نوشته شده است.