برچسب: مسعود کیمیایی

jasadhaye

جسدهای شیشه‌ای

خلاصه داستان جسدهای شیشه‌ای رمانی در سبک عاشقانه و سیاسی به نویسندگی مسعود کیمیایی است که در سال

jasadhaye

جسدهای شیشه‌ای

خلاصه داستان جسدهای شیشه‌ای رمانی در سبک عاشقانه و سیاسی به نویسندگی مسعود کیمیایی است که در سال