برچسب: مسعود سرفراز

طوطی فلوبر

بازتابِ تصویرِ فلوبر در پنجره‌ی قطار در حینِ عبور از تونل

فلوبر می‌­گفت من دیوانگان و حیوانات را به خود جذب می‌­کنم؛ «طوطی فلوبر» در مورد عشقِ دیوانه‌­وار راوی به فلوبر است؛ تا جایی که دیگر فقط خواندن کتاب­های فلوبر کافی نیست و باید سراسر زندگیش به دنبال او بیفتد و از خلال کشف بیشتر فلوبر، زندگی خودش را نیز بهتر درک کند.
از جایی به بعد این دو خط چنان در هم تنیده می‌شوند که مشخص نیست آن‌چه می‌خوانیم داستان فلوبر است یا راوی.

 

طوطی فلوبر

بازتابِ تصویرِ فلوبر در پنجره‌ی قطار در حینِ عبور از تونل

فلوبر می‌­گفت من دیوانگان و حیوانات را به خود جذب می‌­کنم؛ «طوطی فلوبر» در مورد عشقِ دیوانه‌­وار راوی به فلوبر است؛ تا جایی که دیگر فقط خواندن کتاب­های فلوبر کافی نیست و باید سراسر زندگیش به دنبال او بیفتد و از خلال کشف بیشتر فلوبر، زندگی خودش را نیز بهتر درک کند.
از جایی به بعد این دو خط چنان در هم تنیده می‌شوند که مشخص نیست آن‌چه می‌خوانیم داستان فلوبر است یا راوی.