برچسب: مسعد سرافراز

جنونِ ابدی ورنر هرتزوگ

رویای انجامِ کارهای ناممکن. هرتزوگ همیشه در جست­‌وجوی ناممکن‌­ها بوده است و این جست­‌وجو بدون یک ذهن رویاپرداز غیرممکن به نظر می‌­رسد. نام هرتزوگ با جنون گره خورده است، با سفرهایش به عجیب­‌ترین نقاط دنیا، از صحرای بزرگ آفریقا تا جنگل­‌های آمازون در پرو، از دیدار با بومیان استرالیایی تا سفر به انتهای جهان، یعنی قطب جنوب. مصاحبه‌­ها به تدریج شباهت­‌های شخصیت‌­های هرتزوگی را کشف می­‌کند: نوعی جنون از نوع هرتزوگی

جنونِ ابدی ورنر هرتزوگ

رویای انجامِ کارهای ناممکن. هرتزوگ همیشه در جست­‌وجوی ناممکن‌­ها بوده است و این جست­‌وجو بدون یک ذهن رویاپرداز غیرممکن به نظر می‌­رسد. نام هرتزوگ با جنون گره خورده است، با سفرهایش به عجیب­‌ترین نقاط دنیا، از صحرای بزرگ آفریقا تا جنگل­‌های آمازون در پرو، از دیدار با بومیان استرالیایی تا سفر به انتهای جهان، یعنی قطب جنوب. مصاحبه‌­ها به تدریج شباهت­‌های شخصیت‌­های هرتزوگی را کشف می­‌کند: نوعی جنون از نوع هرتزوگی