برچسب: مساله زن

الیف شافاک

دستچینی از گفتمان‌های باب روز

الیف شافاک تا نیمه‌های کتاب قصه‌گوی خوبی است، اما در نیمه‌ی دوم به شدت افت می‌کند. دیگر این‌که کتاب دستچینی است از گفتمان‌های معاصر در زمینه‌ی حقوق زنان و کودک‌آزاری و بنیادگرایی دینی که داوری درباره‌ی آن به عنوان یک اثر ادبی را دشوار می‌کند.

رمان پیاده بلقیس سلیمانی

این گورانی‌ها ترس دارند به خدا!

این طنز و این زبان رنگارنگ و این سادگی آمیخته به تیزهوشی و سخت‌کوشی قهرمان رمان، این دیدن روشنایی در تاریکی، آن را تبدیل به کاری خواندنی و دوست‌داشتنی می‌کند. انیس فقط موضوع دلسوزی نیست، سرنوشت تلخش کام خواننده را تلخ می‌کنند، اما سخت‌کوشی‌اش تحسین‌برانگیز است و بامزگی‌اش لبخند به لب می‌آورد.

الیف شافاک

دستچینی از گفتمان‌های باب روز

الیف شافاک تا نیمه‌های کتاب قصه‌گوی خوبی است، اما در نیمه‌ی دوم به شدت افت می‌کند. دیگر این‌که کتاب دستچینی است از گفتمان‌های معاصر در زمینه‌ی حقوق زنان و کودک‌آزاری و بنیادگرایی دینی که داوری درباره‌ی آن به عنوان یک اثر ادبی را دشوار می‌کند.

رمان پیاده بلقیس سلیمانی

این گورانی‌ها ترس دارند به خدا!

این طنز و این زبان رنگارنگ و این سادگی آمیخته به تیزهوشی و سخت‌کوشی قهرمان رمان، این دیدن روشنایی در تاریکی، آن را تبدیل به کاری خواندنی و دوست‌داشتنی می‌کند. انیس فقط موضوع دلسوزی نیست، سرنوشت تلخش کام خواننده را تلخ می‌کنند، اما سخت‌کوشی‌اش تحسین‌برانگیز است و بامزگی‌اش لبخند به لب می‌آورد.