برچسب: مسابقه ترجمه

نمایشگاه کتاب شارجه

جایزه ۳۵۰۰۰۰ دلاری نمایشگاه شارجه برای ترجمه ادبیات عرب

نمایشگاه شارجه جایزه‌ای ادبی با عنوان «جایزه ترجمان» تعیین کرده است. جایزه ترجمان شارجه قرار است ترجمه‌های مهم ادبیات عرب را به دنیا معرفی کند. شارجه نوزدهمین پایتخت جهانی کتاب یونسکو است و هفته رویدادهای امارات با محفل شامی در جزیره‌ی نور شارجه در ماه آوریل آغاز به کار می‌کند.
ارزش کل جایزه ۱٫۳ میلیون درهم امارات متحده عربی (۳۵۳٫۹۱۸ دلار آمریکا) است و اختصاص این بهای بسیار برای جایزه، رسالت کلیدی آن را که ترغیب و تشویق به ترجمه آثار مهم عربی است، نشان می‌­دهد.

نمایشگاه کتاب شارجه

جایزه ۳۵۰۰۰۰ دلاری نمایشگاه شارجه برای ترجمه ادبیات عرب

نمایشگاه شارجه جایزه‌ای ادبی با عنوان «جایزه ترجمان» تعیین کرده است. جایزه ترجمان شارجه قرار است ترجمه‌های مهم ادبیات عرب را به دنیا معرفی کند. شارجه نوزدهمین پایتخت جهانی کتاب یونسکو است و هفته رویدادهای امارات با محفل شامی در جزیره‌ی نور شارجه در ماه آوریل آغاز به کار می‌کند.
ارزش کل جایزه ۱٫۳ میلیون درهم امارات متحده عربی (۳۵۳٫۹۱۸ دلار آمریکا) است و اختصاص این بهای بسیار برای جایزه، رسالت کلیدی آن را که ترغیب و تشویق به ترجمه آثار مهم عربی است، نشان می‌­دهد.