برچسب: مسائل جنسی

تکلیف ادبیات با مسائل جنسی

ادبیات نیز مثل هر هنر دیگری با مسائل جنسی درگیر است اما به نظر می‌آید که بیشتر از سایر هنرها در مقابل مسائل جنسی وضعیتی چندگانه و بلاتکلیف دارد. شاید این امر به این علت باشد که نوشتن و نویسنده از آغاز در جایگاه ویژه‌تری دیده شده‌اند یا نشان دهنده بخشی از میراث اخلاقی و فرهنگی بشر به شمار آمده‌اند. با این همه و با وجود این‌که پرسش‌های گوناگون و موضع‌گیری‌های متفاوت همچنان پابرجاست، هنوز چندان روشن نیست که ماندگاری یک اثر در میان خوانندگان چقدر به محتوای اخلاقی اثر یا شخصیت واقعی نویسنده مربوط است.

تکلیف ادبیات با مسائل جنسی

ادبیات نیز مثل هر هنر دیگری با مسائل جنسی درگیر است اما به نظر می‌آید که بیشتر از سایر هنرها در مقابل مسائل جنسی وضعیتی چندگانه و بلاتکلیف دارد. شاید این امر به این علت باشد که نوشتن و نویسنده از آغاز در جایگاه ویژه‌تری دیده شده‌اند یا نشان دهنده بخشی از میراث اخلاقی و فرهنگی بشر به شمار آمده‌اند. با این همه و با وجود این‌که پرسش‌های گوناگون و موضع‌گیری‌های متفاوت همچنان پابرجاست، هنوز چندان روشن نیست که ماندگاری یک اثر در میان خوانندگان چقدر به محتوای اخلاقی اثر یا شخصیت واقعی نویسنده مربوط است.