وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: مریم-محمدخانی

پرونده وینش کودک و نوجوان

وینش کودک و نوجوان

هم‌زمان با راه‌اندازی وینش، دغدغه‌ی نقد و معرفی کتاب‌های کودک و نوجوان هم در ما بود. خواندن و کتاب‌خریدن اگر بدون راهنما و مرجع پیش‌برود معلوم نیست در این آشفته‌بازار آدم و بچه‌ی آدم از کجا سردرمی‌آورند. خوب یا بد، بیشتر این والدین و بزرگ‌ترها هستند که سلیقه‌ی خواندن را در کودکان و نوجوانان شکل می‌دهند و هدایت می‌کنند. امیدواریم که در این بخش که به تازگی رونق گرفته در وینش بتوانیم همراه این راهنمایان باشیم.

پرونده وینش کودک و نوجوان

وینش کودک و نوجوان

هم‌زمان با راه‌اندازی وینش، دغدغه‌ی نقد و معرفی کتاب‌های کودک و نوجوان هم در ما بود. خواندن و کتاب‌خریدن اگر بدون راهنما و مرجع پیش‌برود معلوم نیست در این آشفته‌بازار آدم و بچه‌ی آدم از کجا سردرمی‌آورند. خوب یا بد، بیشتر این والدین و بزرگ‌ترها هستند که سلیقه‌ی خواندن را در کودکان و نوجوانان شکل می‌دهند و هدایت می‌کنند. امیدواریم که در این بخش که به تازگی رونق گرفته در وینش بتوانیم همراه این راهنمایان باشیم.