برچسب: مرتضی احمدی

پینوکیو

ماجراهای دوبله‌ی کارتون پینوکیو!

با این همه کتاب‌های مصور و فیلم‌ها و سریال‌ها و کارتون‌هایی که در تمام دنیا از روی «ماجراهای پینوکیو» ساخته شده است، برای ما ایرانی‌ها هنوز تصویر پینوکیو بیش از همه منطبق با تصویر آن پینوکیویی است که در کارتونی ژاپنی دیده‌ایم. اما این سریال کارتونی و شخصیت‌های گربه‌نره و روباه مکار آن داستانی دارند که خواندن آن خالی از لطف نیست. آن‌ها تا حد زیادی حاصل خلاقیتی ایرانی هستند!

پینوکیو

ماجراهای دوبله‌ی کارتون پینوکیو!

با این همه کتاب‌های مصور و فیلم‌ها و سریال‌ها و کارتون‌هایی که در تمام دنیا از روی «ماجراهای پینوکیو» ساخته شده است، برای ما ایرانی‌ها هنوز تصویر پینوکیو بیش از همه منطبق با تصویر آن پینوکیویی است که در کارتونی ژاپنی دیده‌ایم. اما این سریال کارتونی و شخصیت‌های گربه‌نره و روباه مکار آن داستانی دارند که خواندن آن خالی از لطف نیست. آن‌ها تا حد زیادی حاصل خلاقیتی ایرانی هستند!