برچسب: مراقبت جنسی از کودکان

بدن من

شش کتاب برای مراقبت از کودکان

در سال‌های اخیر کتاب‌های کودکی منتشر شده‌اند که می‌توانند به خانواده‌ها کمک کند به فرزندشان –چه دختر و چه پسر- که در سال‌های پیش از دبستان و سال‌های اول دبستان هستند آموزش‌هایی مثل مراقبت از خود و بدن، حریم خصوصی و … را منتقل کنند. این مطلب به معرفی چند کتاب می‌پردازد که با محوریت این موضوع منتشر شده‌اند.

بدن من

شش کتاب برای مراقبت از کودکان

در سال‌های اخیر کتاب‌های کودکی منتشر شده‌اند که می‌توانند به خانواده‌ها کمک کند به فرزندشان –چه دختر و چه پسر- که در سال‌های پیش از دبستان و سال‌های اول دبستان هستند آموزش‌هایی مثل مراقبت از خود و بدن، حریم خصوصی و … را منتقل کنند. این مطلب به معرفی چند کتاب می‌پردازد که با محوریت این موضوع منتشر شده‌اند.