سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: مدیریت مالی

اثر لاته؛ چرا برای ثروتمند زندگی کردن به ثروت نیازی نداریم!

استقلال مالی با طعم لاته

لاته در این کتاب، عنوانی است که دیوید باخ نویسنده این اثر، برای مخارج غیرضروری کوچکی در نظر گرفته که تاثیر شگفت‌انگیزش بر افزایش سرمایه و دارایی ما اغلب از چشم خودمان به راحتی دور می‌ماند. این کتاب به مخاطبانش می‌آموزد که سرمایه‌گذاری و دنبال کردن رویاها مستلزم ثروت هنگفت نیست. راهکارهای دیوید باخ، به شکلی استادانه پیچیده‌ترین تعاریف را به ساده‌ترین شکل ممکن ارائه می‌دهد. اگر پرسیده شود این کتاب در کل درباره چیست، می‌توان چنین پاسخ داد: اثر لاته دقیقاً روایت سه گام مهم به سوی آزادی مالی است.

مدیریت مالی در شرایط بحران

قضیه‌ی بخشیدن یک ماهی یا آموختن ماهیگیری را حتماً شنیده‌اید. همه طرفدار بخش دوم هستند؛ ولی چیزی که در این حکایت معروف به آن توجه نشده، طرز استفاده از ماهی صیدشده است. بسیاری از مشکلات مالی ما از این مسئله ناشی می‌شود. ما نمی‌دانیم با پول‌هایمان چگونه رفتار کنیم و نتیجه آن هدررفتن سرمایه‌ای است که برای به‌دست‌آوردنش زحمت بسیار کشیده‌ایم. در این پرونده با همکاری سایت علف خرس، تلاش می‌کنیم به تمام کارهایی که باید برای مدیریت امور مالی‌مان در شرایط بحرانی انجام دهیم، بپردازیم.

مدیریت امور مالی در شرایط بحرانی

همه دوران همه‌گیری کووید19 را به‌یاد داریم. شرایطی عجیب و پیش‌بینی‌ناپذیر ناگهان پیش آمد و هیچ‌کس نمی‌دانست چه زمانی و با چه هزینه‌ای تمام خواهد شد. در کنار معضل‌های بزرگی که در سلامت مردم جهان به‌وجود آمد، اوضاع مالی خانواده‌ها، شرکت‌ها، صنایع و حتی دولت‌ها پس از مدتی به هم ریخت. همه‌گیری کووید19 یک وضعیت بحرانی جهانی بود؛ در حالی که امور مالی ما با تکان‌هایی به‌مراتب کوچک‌تر از آن ممکن است به هم بریزد؛ فرض کنید ناگهان تورمی صعودی پیش بیاید یا از شغلتان استعفا دهید؛ ولی در زمانی که پیش‌بینی می‌کردید، شغل جدید پیدا نکنید… باید برای همه‌ی این شرایط آماده باشیم.

خرده خرج

خرده‌خرج

زیر عنوان کتاب با جمله «پول قهوه را خرج رویاهایت کن» می‌تواند ترغیب‌کننده خوبی برای خواندن کتاب خرده‌خرج

اثر لاته؛ چرا برای ثروتمند زندگی کردن به ثروت نیازی نداریم!

استقلال مالی با طعم لاته

لاته در این کتاب، عنوانی است که دیوید باخ نویسنده این اثر، برای مخارج غیرضروری کوچکی در نظر گرفته که تاثیر شگفت‌انگیزش بر افزایش سرمایه و دارایی ما اغلب از چشم خودمان به راحتی دور می‌ماند. این کتاب به مخاطبانش می‌آموزد که سرمایه‌گذاری و دنبال کردن رویاها مستلزم ثروت هنگفت نیست. راهکارهای دیوید باخ، به شکلی استادانه پیچیده‌ترین تعاریف را به ساده‌ترین شکل ممکن ارائه می‌دهد. اگر پرسیده شود این کتاب در کل درباره چیست، می‌توان چنین پاسخ داد: اثر لاته دقیقاً روایت سه گام مهم به سوی آزادی مالی است.

مدیریت مالی در شرایط بحران

قضیه‌ی بخشیدن یک ماهی یا آموختن ماهیگیری را حتماً شنیده‌اید. همه طرفدار بخش دوم هستند؛ ولی چیزی که در این حکایت معروف به آن توجه نشده، طرز استفاده از ماهی صیدشده است. بسیاری از مشکلات مالی ما از این مسئله ناشی می‌شود. ما نمی‌دانیم با پول‌هایمان چگونه رفتار کنیم و نتیجه آن هدررفتن سرمایه‌ای است که برای به‌دست‌آوردنش زحمت بسیار کشیده‌ایم. در این پرونده با همکاری سایت علف خرس، تلاش می‌کنیم به تمام کارهایی که باید برای مدیریت امور مالی‌مان در شرایط بحرانی انجام دهیم، بپردازیم.

مدیریت امور مالی در شرایط بحرانی

همه دوران همه‌گیری کووید19 را به‌یاد داریم. شرایطی عجیب و پیش‌بینی‌ناپذیر ناگهان پیش آمد و هیچ‌کس نمی‌دانست چه زمانی و با چه هزینه‌ای تمام خواهد شد. در کنار معضل‌های بزرگی که در سلامت مردم جهان به‌وجود آمد، اوضاع مالی خانواده‌ها، شرکت‌ها، صنایع و حتی دولت‌ها پس از مدتی به هم ریخت. همه‌گیری کووید19 یک وضعیت بحرانی جهانی بود؛ در حالی که امور مالی ما با تکان‌هایی به‌مراتب کوچک‌تر از آن ممکن است به هم بریزد؛ فرض کنید ناگهان تورمی صعودی پیش بیاید یا از شغلتان استعفا دهید؛ ولی در زمانی که پیش‌بینی می‌کردید، شغل جدید پیدا نکنید… باید برای همه‌ی این شرایط آماده باشیم.

خرده خرج

خرده‌خرج

زیر عنوان کتاب با جمله «پول قهوه را خرج رویاهایت کن» می‌تواند ترغیب‌کننده خوبی برای خواندن کتاب خرده‌خرج