وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: مدرسه

سالهای ابری

سالهای ابری

کتاب سالهای ابری ابتدا در چهارجلد در سال 1370 و توسط نشر اسپرک منتشر شد و در سال‌های

به اجاقت قسم

به اجاقت قسم

محمد بهمن بیگی را به عنوان معلم عشایر می‌شناسند، مردی که با شیوه‌های خاص خود توانست دختران عشایر

چهره هایی از پدرم

چهره‌هایی از پدرم

جبار باغچه‌بان یکی از چهره‌های استثنایی آموزش و پرورش ایران است. او چهره‌ای سختکوش و مبتکر و بنیان‌گذار

سالهای ابری

سالهای ابری

کتاب سالهای ابری ابتدا در چهارجلد در سال 1370 و توسط نشر اسپرک منتشر شد و در سال‌های

به اجاقت قسم

به اجاقت قسم

محمد بهمن بیگی را به عنوان معلم عشایر می‌شناسند، مردی که با شیوه‌های خاص خود توانست دختران عشایر

چهره هایی از پدرم

چهره‌هایی از پدرم

جبار باغچه‌بان یکی از چهره‌های استثنایی آموزش و پرورش ایران است. او چهره‌ای سختکوش و مبتکر و بنیان‌گذار