وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: محمود فرجامی

دست چپم داره منو می کشه

حکم اعدام همچنان در ایالت‌های مختلف آمریکا ازجمله تگزاس اجرا می‌شود. هرچند آمارهای این کشور حکایت از آن

دست چپم داره منو می کشه

حکم اعدام همچنان در ایالت‌های مختلف آمریکا ازجمله تگزاس اجرا می‌شود. هرچند آمارهای این کشور حکایت از آن