برچسب: محمود دولت آبادی

کلیدر

خلاصه داستان    کلیدر نام کوهی است که حوادث داستان در دامنه‌های آن اتفاق می‌افتد. کلیدر، برشی است

روایت مردانه از تجاوز

آیا در داستان‌های فارسی به روایت تجاوز و آزارجنسی زنان پرداخته شده است؟ چه نگاهی به این ماجرا و تصویر زنان وجود داشته است؟ می‌کوشیم با بررسی چند داستان فارسی معاصر نگاهی به روایت مردانه تجاوز در داستان‌های فارسی بیندازیم.

در جستجوی خویشتن از دست رفته

محمود دولت‌آبادی در یکی از شخصی‌ترین آثار خود به سراغ درون‌مایه‌ای رفته که معمولاً به اذهان کسانی خطور می‌کند که سالیانی عمر کرده‌اند، سرد و گرم روزگار را چشیده‌اند و حالا دچار بی‌خوابی‌هایی شده‌اند که وادارشان می‌کند به این فکر کنند که «ما که هستیم و برای چه…»

جای خالی سلوچ

خلاصه داستان در تاریخ ادبیات کتاب‌های زیادی زاده‌ی زندان و شرایط آن هستند. جای خالی سلوچ نیز یکی

کلیدر

خلاصه داستان    کلیدر نام کوهی است که حوادث داستان در دامنه‌های آن اتفاق می‌افتد. کلیدر، برشی است

روایت مردانه از تجاوز

آیا در داستان‌های فارسی به روایت تجاوز و آزارجنسی زنان پرداخته شده است؟ چه نگاهی به این ماجرا و تصویر زنان وجود داشته است؟ می‌کوشیم با بررسی چند داستان فارسی معاصر نگاهی به روایت مردانه تجاوز در داستان‌های فارسی بیندازیم.

در جستجوی خویشتن از دست رفته

محمود دولت‌آبادی در یکی از شخصی‌ترین آثار خود به سراغ درون‌مایه‌ای رفته که معمولاً به اذهان کسانی خطور می‌کند که سالیانی عمر کرده‌اند، سرد و گرم روزگار را چشیده‌اند و حالا دچار بی‌خوابی‌هایی شده‌اند که وادارشان می‌کند به این فکر کنند که «ما که هستیم و برای چه…»

جای خالی سلوچ

خلاصه داستان در تاریخ ادبیات کتاب‌های زیادی زاده‌ی زندان و شرایط آن هستند. جای خالی سلوچ نیز یکی