برچسب: محمد قاضی

دن کیشوت

دن کیشوت

مگر می‌شود با آسیاب‌های بادی جنگید؟ مگر می‌شود به جنگ باد رفت؟ مگر می‌‌شود کاروانسرا را به‌جای قلعه

جزیره پنگوئن ها

جزیره پنگوئن‌ ها

جزیره پنگوئن‌ها، با بستر طنز درصدد بیان تاریخ برمی‌آید، آن هم از منظر ملاقات یک کشیش با پنگوئن‌ها.

زوربای یونانی

شخصیت اصلی می‌تواند همان مرد سی وپنج ساله‌ای باشد که می‌خواهد مفهوم زندگی را دریابد، کتاب می‌خواند، سفر

شازده کوچولو

خلبانی در بیابان فرود می‌آید، هواپیمایش خراب شده و پسرکوچولویی در آن سرزمین بی‌آب و علف، به دنبال

khaterate yek motarjem

خاطرات یک مترجم

محمدقاضی را با ده‌ها کتابی که ترجمه کرده می‌شناسیم. او همچنین داستانی با عنوان زارا نوشته که توسط

خاطرات یک مترجم

زندگی پرماجرای مترجم خوش‌مشرب

خاطرات قاضی سندی است بر این‌که او همچون برجسته‌ترین مترجمان ادبی همنسل خود نویسنده‌ای چیره‌دست هم بوده است. قاضی در خاطراتش، به گوشه‌هایی از تاریخ اجتماعی ایران هم پرداخته، از توصیف وضع زندگی مردمان در نواحی مختلف کشور گرفته تا گزارش فساد و زدوبندهای عجیب در ادارات دولتی در دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰٫ خاطرات یک مترجم از منابع مطالعه در تاریخ ادبی و فرهنگی معاصر ایران هم هست؛ اطلاعاتش درباره‌ی زندگی و خصوصیات افرادی ازجمله تندر کیا، محمدحسن لطفی، و رضا کاویانی، محمود به‌آذین، و سیروس طاهباز ‌ــ‌‌اگر منحصربه‌فرد نباشد‌ــ بسیار کمیاب و قیمتی است، بخصوص که قاضی با زنده و مرده تعارف نداشته و خوب و بدِ همه را، با بی‌پروایی و روراستی خاص خود، نوشته است.

دن کیشوت

دن کیشوت

مگر می‌شود با آسیاب‌های بادی جنگید؟ مگر می‌شود به جنگ باد رفت؟ مگر می‌‌شود کاروانسرا را به‌جای قلعه

جزیره پنگوئن ها

جزیره پنگوئن‌ ها

جزیره پنگوئن‌ها، با بستر طنز درصدد بیان تاریخ برمی‌آید، آن هم از منظر ملاقات یک کشیش با پنگوئن‌ها.

زوربای یونانی

شخصیت اصلی می‌تواند همان مرد سی وپنج ساله‌ای باشد که می‌خواهد مفهوم زندگی را دریابد، کتاب می‌خواند، سفر

شازده کوچولو

خلبانی در بیابان فرود می‌آید، هواپیمایش خراب شده و پسرکوچولویی در آن سرزمین بی‌آب و علف، به دنبال

khaterate yek motarjem

خاطرات یک مترجم

محمدقاضی را با ده‌ها کتابی که ترجمه کرده می‌شناسیم. او همچنین داستانی با عنوان زارا نوشته که توسط

خاطرات یک مترجم

زندگی پرماجرای مترجم خوش‌مشرب

خاطرات قاضی سندی است بر این‌که او همچون برجسته‌ترین مترجمان ادبی همنسل خود نویسنده‌ای چیره‌دست هم بوده است. قاضی در خاطراتش، به گوشه‌هایی از تاریخ اجتماعی ایران هم پرداخته، از توصیف وضع زندگی مردمان در نواحی مختلف کشور گرفته تا گزارش فساد و زدوبندهای عجیب در ادارات دولتی در دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰٫ خاطرات یک مترجم از منابع مطالعه در تاریخ ادبی و فرهنگی معاصر ایران هم هست؛ اطلاعاتش درباره‌ی زندگی و خصوصیات افرادی ازجمله تندر کیا، محمدحسن لطفی، و رضا کاویانی، محمود به‌آذین، و سیروس طاهباز ‌ــ‌‌اگر منحصربه‌فرد نباشد‌ــ بسیار کمیاب و قیمتی است، بخصوص که قاضی با زنده و مرده تعارف نداشته و خوب و بدِ همه را، با بی‌پروایی و روراستی خاص خود، نوشته است.