وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: محمدهادی محمدی

انتخاب دیگران

اعتماد به انتخاب دیگران (بخش دوم)

پیدا کردن کتاب مناسب و باکیفیت برای کودکان و نوجوانان یکی از دغدغه‌های همیشگی کسانی است که با این گروه سر و کار دارند. اما به انتخاب و معرفی چه کسانی می‌توان اعتماد کرد؟ اعتماد به کتابفروش‌ها، بررسی فهرست کتاب‌های پرفروش، مراجعه به فهرست‌های کارشناسی شده‌ی کتاب کودک و نوجوان؟

یکی از این راه‌ها رفتن به سراغ کسانی است که در حوزه‌ی کتاب کودک و نوجوان کار می‌کنند. منتقدان، نویسندگان، تصویرگران، مترجمان و …

برای همین تصمیم گرفتیم گه‌گاهی به سراغ این افراد برویم و از آن‌ها بخواهیم کتاب‌های خوبی که در حوزه‌ی ادبیات کودک و نوجوان خوانده‌اند، معرفی کنند.

جزیره شادی

سوار بر بلم در جست‌وجوی شادی

«جزیره شادی» آخرین کتاب از سه‌گانه‌ی عشق و فلسفه‌ی ماریت تورن کویست است که به دنبال دو کتاب «داستان کوتاهی درباره‌ی عشق» و «دخترکی که ناپدید شد» نوشته شده، نویسنده که در اصل یک تصویرگر است در جزیره شادی رویایی را نمایش می‌دهد که در نهایت به آزادی می‌انجامد. داستان دختری سوار بر بلمی که در دریا به سمت افق می‌رود و به دنبال جزیره‌ی شادی می‌گردد.

انتخاب دیگران

اعتماد به انتخاب دیگران (بخش دوم)

پیدا کردن کتاب مناسب و باکیفیت برای کودکان و نوجوانان یکی از دغدغه‌های همیشگی کسانی است که با این گروه سر و کار دارند. اما به انتخاب و معرفی چه کسانی می‌توان اعتماد کرد؟ اعتماد به کتابفروش‌ها، بررسی فهرست کتاب‌های پرفروش، مراجعه به فهرست‌های کارشناسی شده‌ی کتاب کودک و نوجوان؟

یکی از این راه‌ها رفتن به سراغ کسانی است که در حوزه‌ی کتاب کودک و نوجوان کار می‌کنند. منتقدان، نویسندگان، تصویرگران، مترجمان و …

برای همین تصمیم گرفتیم گه‌گاهی به سراغ این افراد برویم و از آن‌ها بخواهیم کتاب‌های خوبی که در حوزه‌ی ادبیات کودک و نوجوان خوانده‌اند، معرفی کنند.

جزیره شادی

سوار بر بلم در جست‌وجوی شادی

«جزیره شادی» آخرین کتاب از سه‌گانه‌ی عشق و فلسفه‌ی ماریت تورن کویست است که به دنبال دو کتاب «داستان کوتاهی درباره‌ی عشق» و «دخترکی که ناپدید شد» نوشته شده، نویسنده که در اصل یک تصویرگر است در جزیره شادی رویایی را نمایش می‌دهد که در نهایت به آزادی می‌انجامد. داستان دختری سوار بر بلمی که در دریا به سمت افق می‌رود و به دنبال جزیره‌ی شادی می‌گردد.