برچسب: محمدمهدی هاتف

فراانسان و ملالت‌های آن

اتفاق نظری نیست بر سر این‌که جهان امروز ما بیش از همه مدیون کدام انقلاب است؛ انقلاب علمی، انقلاب صنعتی یا انقلاب‌های سیاسی. اما شاید بر سر این واقعیت اتفاق نظری باشد که پرچم‌دار انقلاب فردای تاریخ، تکنولوژی است، و تا آن‌جا که به انسان بازمی‌گردد بیوتکنولوژی؛ در قالب پروژه‌های ژنتیکی، با هدف تولد انسان دلخواه؛ عصب‌شناختی، با هدف ارتقاء انسان به دانای کل؛ و دارویی، با هدف افزایش نامتناهی طول عمر.

می 68 پاریس، پراگ، مکزیک

تخیل بر مسند قدرت

فوئنتس در این کتاب سه روایت از سه جنبش همزمان یعنی «می ۶۸» فرانسه، «بهار پراگ»ِ چکسلواکی، و «جنبش دانشجوییِ» مکزیک در آستانه المپیک ارائه می‌دهد. سه جنبشی که همزمان و در یک سال اتفاق افتادند اما مشابهت چندانی با هم نداشتند. اعتراض جوان‌های پاریسی علیه «نظم محافظه‌کار، سرمایه‌دار و مصرف‌گرا» بود، جوانان چکسلواکی به «نظم حاکمان کرملین» معترض بودند و جنبش ۶۸ مکزیک اقدامی بود «علیه قدرت همسایه‌ی سلطه‌طلب، ایالات متحده امریکا»

فراانسان و ملالت‌های آن

اتفاق نظری نیست بر سر این‌که جهان امروز ما بیش از همه مدیون کدام انقلاب است؛ انقلاب علمی، انقلاب صنعتی یا انقلاب‌های سیاسی. اما شاید بر سر این واقعیت اتفاق نظری باشد که پرچم‌دار انقلاب فردای تاریخ، تکنولوژی است، و تا آن‌جا که به انسان بازمی‌گردد بیوتکنولوژی؛ در قالب پروژه‌های ژنتیکی، با هدف تولد انسان دلخواه؛ عصب‌شناختی، با هدف ارتقاء انسان به دانای کل؛ و دارویی، با هدف افزایش نامتناهی طول عمر.

می 68 پاریس، پراگ، مکزیک

تخیل بر مسند قدرت

فوئنتس در این کتاب سه روایت از سه جنبش همزمان یعنی «می ۶۸» فرانسه، «بهار پراگ»ِ چکسلواکی، و «جنبش دانشجوییِ» مکزیک در آستانه المپیک ارائه می‌دهد. سه جنبشی که همزمان و در یک سال اتفاق افتادند اما مشابهت چندانی با هم نداشتند. اعتراض جوان‌های پاریسی علیه «نظم محافظه‌کار، سرمایه‌دار و مصرف‌گرا» بود، جوانان چکسلواکی به «نظم حاکمان کرملین» معترض بودند و جنبش ۶۸ مکزیک اقدامی بود «علیه قدرت همسایه‌ی سلطه‌طلب، ایالات متحده امریکا»