برچسب: محمدرضا ملکی

ظهور فرانکشتاین

فرانکنشتاین نوجوان در جستجوی اکسیر حیات

فرانکنشتاین نوشته‌ی مری شلی برایم جذاب و خواندنی است، با اینکه زیاد طرفدار کتاب‌های ترسناک نیستم. رمان دوجلدی ظهور فرانکنشتاین الهام‌گرفته از این داستان کلاسیک است، کتابی که شخصیت‌های نوجوان آن مثل نوجوانان در دنیای واقعی هستند با این تفاوت که با دنیای کمتر شناخته شده‌ی کیمیاگری روبرو می‌شوند. نوشتن داستانی بر اساس یک داستان محبوب کار سختی است، اما کنت اپل توانسته رمانی را خلق کند که فضایی پرتعلیق، آمیخته با مرگ و زندگی و کمی ترسناک داشته باشد.

ظهور فرانکشتاین

فرانکنشتاین نوجوان در جستجوی اکسیر حیات

فرانکنشتاین نوشته‌ی مری شلی برایم جذاب و خواندنی است، با اینکه زیاد طرفدار کتاب‌های ترسناک نیستم. رمان دوجلدی ظهور فرانکنشتاین الهام‌گرفته از این داستان کلاسیک است، کتابی که شخصیت‌های نوجوان آن مثل نوجوانان در دنیای واقعی هستند با این تفاوت که با دنیای کمتر شناخته شده‌ی کیمیاگری روبرو می‌شوند. نوشتن داستانی بر اساس یک داستان محبوب کار سختی است، اما کنت اپل توانسته رمانی را خلق کند که فضایی پرتعلیق، آمیخته با مرگ و زندگی و کمی ترسناک داشته باشد.