برچسب: محسن هجری

اقلیم هشتم

وقتی هفت اقلیم، جایی برایت نداشته باشد…

محسن هجری در رمان تاریخی اقلیم هشتم، برای نوجوانان از داستان زندگی شیخ اشراق یا همان شهاب‌الدین سهروردی گفته است. لحن پرصلابت هجری، در عین ساده بودن آن، برای نوجوانانی که سراغ متن‌های کهن ادبی نمی‌روند مناسب است و داستان‌پردازی خوبش می‌تواند نوجوانان را تشویق کند تا بعد از خواندن اقلیم هشتم، به سراغ عقل سرخ یا سایر آثار سهرودی بروند و با افکار این فیلسوف بزرگ آشنا شوند.

اقلیم هشتم

وقتی هفت اقلیم، جایی برایت نداشته باشد…

محسن هجری در رمان تاریخی اقلیم هشتم، برای نوجوانان از داستان زندگی شیخ اشراق یا همان شهاب‌الدین سهروردی گفته است. لحن پرصلابت هجری، در عین ساده بودن آن، برای نوجوانانی که سراغ متن‌های کهن ادبی نمی‌روند مناسب است و داستان‌پردازی خوبش می‌تواند نوجوانان را تشویق کند تا بعد از خواندن اقلیم هشتم، به سراغ عقل سرخ یا سایر آثار سهرودی بروند و با افکار این فیلسوف بزرگ آشنا شوند.