برچسب: مجموعه من بیچاره

من بیچاره

بیچاره‌های هیچ‌کاره و همه‌کاره

هر چهار کتاب مجموعه‌ی من بیچاره زبان طنز دارند و علاوه بر نکات آموزشی‌ای که در هر کدام نهفته است، کتاب‌های مناسبی برای سرگرم کردن کودکان و خندیدن به موقعیت‌هایی است که راوی هر جلد به وجود می‌آورد. تصویرگری‌های هیلدگارت مولر که در هر جلدی نقش اساسی بازی می‌کنند، هم به خواندنی شدن داستان کمک کرده‌اند و هم فضای طنز داستان‌ها را پررنگ‌ کرده‌اند.

من بیچاره

بیچاره‌های هیچ‌کاره و همه‌کاره

هر چهار کتاب مجموعه‌ی من بیچاره زبان طنز دارند و علاوه بر نکات آموزشی‌ای که در هر کدام نهفته است، کتاب‌های مناسبی برای سرگرم کردن کودکان و خندیدن به موقعیت‌هایی است که راوی هر جلد به وجود می‌آورد. تصویرگری‌های هیلدگارت مولر که در هر جلدی نقش اساسی بازی می‌کنند، هم به خواندنی شدن داستان کمک کرده‌اند و هم فضای طنز داستان‌ها را پررنگ‌ کرده‌اند.