برچسب: مجموعه داستان ایرانی

دست تاریک، دست روشن

مجموعه داستان‌های کوتاه هوشنگ گلشیری همواره با استقبال فراوان روبه‌رو می‌شد و جزییاتش در کلاس‌های داستان‌نویسی تا همین

دست تاریک، دست روشن

مجموعه داستان‌های کوتاه هوشنگ گلشیری همواره با استقبال فراوان روبه‌رو می‌شد و جزییاتش در کلاس‌های داستان‌نویسی تا همین