سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: مجموعه داستان ایرانی

مجاز

مجاز

چه بخواهیم چه نخواهیم، زندگی ما دچار فضای مجازی شده‌ است! این یک واقعیت گریزناپذیر است که فراتر

دست تاریک، دست روشن

مجموعه داستان‌های کوتاه هوشنگ گلشیری همواره با استقبال فراوان روبه‌رو می‌شد و جزییاتش در کلاس‌های داستان‌نویسی تا همین

مجاز

مجاز

چه بخواهیم چه نخواهیم، زندگی ما دچار فضای مجازی شده‌ است! این یک واقعیت گریزناپذیر است که فراتر

دست تاریک، دست روشن

مجموعه داستان‌های کوتاه هوشنگ گلشیری همواره با استقبال فراوان روبه‌رو می‌شد و جزییاتش در کلاس‌های داستان‌نویسی تا همین