وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: ماکسیم گورکی

ولگردان

ولگردان

ولگردان مجموعه‌ای از ۱۶ داستان کوتاه است که از نخستین آثار نویسنده به شمار می‌آیند. در استپ، ماجرای

سه رفیق

سه رفیق، سرگذشت سه جوان از طبقه فرودست جامعه روسیه را روایت می‌کند که هر یک خواسته و

دوران کودکی

دوران کودکی

داستان دوران کودکی با مرگ و مراسم خاک‌سپاری پدر ماکسیم گورکی در ایام خردسالی‌اش آغاز می‌شود. پس از

استادان زندگی

استادان زندگی

استادان زندگی و داستان‌های دیگر، شامل ۷ داستان کوتاه است؛ از جمله فرانسه زیبا، مالوا، شیدایی، نهم ژانویه

یک شب توفانی

کتاب یک شب توفانی مجموعه‌ای از ۱۷ داستان کوتاه گورکی از جمله رویای عشق، زندان‌بان، لکه وجدان من،

ولگردان

ولگردان

ولگردان مجموعه‌ای از ۱۶ داستان کوتاه است که از نخستین آثار نویسنده به شمار می‌آیند. در استپ، ماجرای

سه رفیق

سه رفیق، سرگذشت سه جوان از طبقه فرودست جامعه روسیه را روایت می‌کند که هر یک خواسته و

دوران کودکی

دوران کودکی

داستان دوران کودکی با مرگ و مراسم خاک‌سپاری پدر ماکسیم گورکی در ایام خردسالی‌اش آغاز می‌شود. پس از

استادان زندگی

استادان زندگی

استادان زندگی و داستان‌های دیگر، شامل ۷ داستان کوتاه است؛ از جمله فرانسه زیبا، مالوا، شیدایی، نهم ژانویه

یک شب توفانی

کتاب یک شب توفانی مجموعه‌ای از ۱۷ داستان کوتاه گورکی از جمله رویای عشق، زندان‌بان، لکه وجدان من،