برچسب: ماهنامه فیلم

مسعود مهرابی دار فانی را وداع گفت

مسعود مهرابی را بیش از هر چیز به عنوان مدیر مسئول ماهنامه‌ی سینمایی فیلم می‌شناسیم. او در اوائل دهه‌ی ۱۳۶۰ شمسی به اتفاق دو دوستش هوشنگ گلمکانی و عباس یاری ماهنامه‌ی فیلم را تاسیس کرد و به مدت چهار دهه مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه بود. مهرابی در روز دوشنبه ۱۰ شهریور در اثر سکته‌ی قلبی درگذشت. وینش مرگ نابهنگام او را به بازماندگانش تسلیت می‌گوید و برای‌شان آرزوی بردباری می‌کند.

مسعود مهرابی دار فانی را وداع گفت

مسعود مهرابی را بیش از هر چیز به عنوان مدیر مسئول ماهنامه‌ی سینمایی فیلم می‌شناسیم. او در اوائل دهه‌ی ۱۳۶۰ شمسی به اتفاق دو دوستش هوشنگ گلمکانی و عباس یاری ماهنامه‌ی فیلم را تاسیس کرد و به مدت چهار دهه مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه بود. مهرابی در روز دوشنبه ۱۰ شهریور در اثر سکته‌ی قلبی درگذشت. وینش مرگ نابهنگام او را به بازماندگانش تسلیت می‌گوید و برای‌شان آرزوی بردباری می‌کند.